Energetika.ba
Novosti

Toplovod Kakanj - Sarajevo još uvijek je samo ideja: Izgradnja košta 235 miliona KM

Autor: Energetika.ba
Toplovod Kakanj - Sarajevo još uvijek je samo ideja: Izgradnja košta 235 miliona KM
Studija za izgradnju toplovoda predstavljena je 19. maja 2018. godine, a prezentacija projekta u septembru iste godine godine. Kako su za Klix.ba kazali iz Elektroprivrede BiH trenutno se radi na izradi idejnog projekta i njegovoj reviziji.

"Nakon što revizija bude završena, projekat će biti prezentiran, što se može očekivati u narednih nekoliko sedmica", najavili su.

Fuad Ćibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH, ipak, kaže kako je to projekat sa ekonomskog, socijalnog, a posebno okolišnog aspekta izuzetno prihvatljiv i opravdan, pravi perpetuum-mobile. Njegova realizacija pogasila bi sva ložišta za daljinsko zagrijavanje od Kaknja do Sarajeva.

On kaže kako je napretkom projekta sa studije opravdanosti na izradu idejnog projekta pređena tačka sa koje više nema povratka jer je ideja opće prihvaćena od društvene zajednice i Vlade Federacije BiH.

"Očekuje se da Vlada proglasi javnim dobrom trasu kuda će se kretati toplovod", kaže Čibukčić, koji je već imao priliku vidjeti nacrt idejnog projekta.

Konačna verzija idejnog projekta trebala bi tačnu utvrditi kretanje trase, ali i koštanje izgradnje. Čibukčić kaže da je opravdanost utoliko veće jer njime Elektroprivreda BiH spašava Termoelektranu Kakanj od gašenja, a time i garantira opstojnost elektroenergetskog sistema.

"Evropska energetska zajednica ne dozvoljava nikakve zahvate na ovoj termoelektrani, čak ni servisne, a sva tri postrojenja su na kraju svog "života'", kaže on te naglašava da bi izgradnja toplovoda donijela TE Kakanj ispunjenja osnovnog uslova međunarodnih institucija, da joj korisnost izgorene tone uglja premaši 50 posto.

Čibukčić ne dvoji nemjerljiv potencijalni doprinos izgradnje ovog toplovoda na zaštiti okoliša u desecima miliona tona manje isijavanja SO2, NOx-a, a sva isijavanje bi se odvijala na jednom mjestu u TE Kakanj, gdje se već rade investicije na desumporizaciji i ekološkim unapređenjima.

"Prema kalkulacijama iz projekta građani bi zagrijavanje svojih stanova plaćali tri puta manje nego je to danas", kaže on te navodi ugradnju kalorimetara kojima bi se regulisala potrošnja na svakom tijelu.

Po nekim neslužbenim procjenama toplovod bi košta oko 360 miliona KM, a za njegovu realizaciju potrebo je bar pet godina. Čibukčić kaže da su te cifre predimenzionirane, da se može realizirati za upola kraće vrijeme i za 235 miliona KM.

"Gledajući biznis stranu to je dodatni posao Elektroprivrede BiH koja trenutno ua TE Kakanj ima nula prihoda kad je u pitanju prodaja tople vode koja je nus proizvod proizvodnje električne energije", kazao je on.

Ideja izgradnje toplovoda kritikovana je od strane ekoloških udruženja koja tvrde da pozitivni efekti ovog projekta nisu tačno prikazani.

Energetika.ba / Klix.ba