Energetika.ba
Novosti

Tržište energije jedna od ključnih tema Četvrtog energetskog samita u Neumu

Autor: Energetika.ba
Tržište energije jedna od ključnih tema Četvrtog energetskog samita u Neumu

Na Četvrtom energetskom samitu, koji će biti održan u Neumu od 25. do 27. aprila, jedna od ključnih tema bit će tržište energije.

Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini je formalno otvoreno 1. januara 2015. godine. Od tada pa do danas preko 5.000 firmi je ili promijenilo svog snabdjevača električnom energijom ili je sa postojećim snabdjevačem uspjelo ispregovarati bolje uslove snabdijevanja električnom energijom

Nastavak reformi u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini bi trebao donijeti istu prednost i kategoriji domaćinstava, tako da i oni mogu izabrati svog snabdjevača ukoliko im on ponudi bolju cijenu ili uslove snabdijevanja električnom energijom.

- Poseban panel smo posvetili tržištu električne energije i gasa, kako bi ključni ljudi energetskog sektora definisali mjere koje očekujemo od donosilaca odluka da provode u narednim godinama u cilju usklađivanja sa EU zakonodavstvom i zahtjevima Energetske zajednice, i stvaranju transparentnih, privlačnih i potrošački orijentisanih sektora gasa i električne energije - najavio je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta.

Za razliku od sektora električne energije koji je posljednih godina doživio značajan napredak i promjene, u sektoru gasa ne postoji uređen zakonodavni okvir koji bi bio usklađen sa propisima Energetske zajednice tj. Evropske unije koje je Bosna i Hercegovina obavezna da ispoštuje.

Nepostojanje adekvatne legislative utiče na transparentnost cijena i sigurnosti snabdijevanja gasom. Zbog toga će na četvrtom Energetskom samitu biti pokrenut proces traženja rješenja za dinamične i efikasne reforme u ovom sektoru te nastavak reformi u sektoru električne energije.

Četvrti put, u organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku RS, Neum će biti mjesto susreta ključnih aktera energetskog sektora u BiH.

Donosioci odluka, javnost, kao i ključni eksperti i zainteresirani investitori razgovarat će o najaktuelnijim temama u sektoru koji, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač privrednog razvoja u BiH.

Energetika.ba / FENA