Energetika.ba
Novosti

Usvojen Bilans energetskih potreba FBiH za 2018. godinu

Autor: Energetika.ba
Usvojen Bilans energetskih potreba FBiH za 2018. godinu

Federalna vlada usvojila je ovogodišnji Bilans energetskih potreba FBiH, ta izvještaj o relizaciji bilansa za 2016. godinu.

Bilansom planirana proizvodnja uglja za 2018. godinu iznosi 7.891.000 tona, a potrošnja uglja u Federaciji BiH 7.773.527 tona. Od toga je za termoelektrane planirano 6.498.000 tona, industrijske potrošače 718.658 tona, a za ostale 556.869 tona. Uz planiranih 145.000 tona za izvoz, ukupna planirana prodaja iznosi 7.918,527 tona uglja. Razlika od 28 hiljada tona između proizvodnje i prodaje je razlika između gubitaka u preradi, neugovorenog plasmana i korištenja sitnog uglja iz separacije.

Planirana je ovogodišnja proizvodnja električne energije od 9.216,2 GWh, a ukupna potrošnja od 8.830,11 GWh. Ovim elektroenergetskim bilansom predviđeno je da snabdijevanje domaćeih potrošača bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom količina na tržištu sa planiranim bilansnim viškom u iznosu 1.545,85 GWh.

Bilansom za 2018. godinu planiran je plasman naftnih derivata od 950.000 tona, od čega je 730.000 tona iz izvoza i 220.000 tona putem međuentitetske trgovine.

Plan uvoza i potrošnje prirodnog gasa za 2018. godinu je 170.000 hiljada metara kubnih, što je za 6,5 posto manje od lanjske potrošnje. Predstavnici Energoinvesta i BH-Gasa ugovorili su sa Gazprom Exportom isporuku prirodnog gasa do kraja 2018. godine.

Bilansom planirane količine svih energenata dovoljne su da zadovolje potrošnju u Federaciji BiH.

Energetika.ba