Energetika.ba
Novosti

Usvojene mjere za realizaciju novih projekata energetske efikasnosti u BPK-u

Autor: Energetika.ba
Usvojene mjere za realizaciju novih projekata energetske efikasnosti u BPK-u

Usvajanjem izmjena i dopuna programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2018. godinu kojim se povećavaju sredstava na Podračunu za zaštitu okoline i ekonomskom kodu Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obezbijedila je uslove za realizaciju četiri nova projekta energetske efikasnosti na području kantona.

Riječ je o utopljavanju osnovnih škola "Husein ef.Đozo“ i "Mehmedalija Mak Dizdar“, Osnovne muzičke škole "Avdo Smailović“ i zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, saopćeno je iz Vlade BPK-a Goražde.

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost na potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u tom kantonu.

Vlada je usvojila i Odluku o uspostavi Registra administrativnih postupaka BPK Goražde. U skladu s ovom odlukom, usvojen je Pravilnik i formirano Regulatorno tijelo nadležno za vođenje i održavanje Registra.

Uspostavom Registra okončan je Projekt privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE, kojeg je Međunarodna finansijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, provela zajedno sa Bosansko-podrinjskim kantonom, uz podršku britanske ambasade u BiH, a njegovom uspješnom realizacijom, građani i investitori od sada će imati brži, lakši i transparentniji pristup administrativnim uslugama u BPK.

Pozitivno odgovarajući na zahtjeve penzionera u sve tri lokalne zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s ciljem poboljšanja standarda i ublažavanja rasta cijena, Vlada je odobrila novčana sredstva za podršku rada udruženja penzionera u općinama Foča i Pale u FBiH i Gradu Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je odobrila Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ Program obuke u 2018. godini u vrijednosti 20.000 KM. Usvojena je i Odluka o usmjeravanju neplaniranih namjenskih sredstava u Finansijskom planu ove službe u iznosu od 218.000 KM za realizaciju "Programa javnih radova na području BPK u 2018.godini“, uplaćenih od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda-Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – "Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2018.godinu“ u iznosu od 200.000 KM, kao i Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema ovom programu za 2017. godinu.

Imenovana je Radna grupa za usklađivanje i pripremu prijedloga zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je odobrila i projekte koji će se sufinansirati po "Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018.godinu“. Riječ je o projektima 48 obrtnika za koje će se iz budžeta Ministarstva za privredu izdvojiti sredstva u iznosu od 50.000 KM, saopćeno je između ostalog iz Vlade BPK-a Goražde.

Energetika.ba / FENA