Energetika.ba
Novosti

Vizija razvoja energetskog sektora BiH na 4. energetskom samitu u Neumu

Autor: Energetika.ba
Vizija razvoja energetskog sektora BiH na 4. energetskom samitu u Neumu

Četvrti energetski samit, od 25. do 27. aprila u Neumu, okupit će ključne aktere energetskog sektora u BiH.

Energetski samit organizuju USAID-ov projekt Investiranje u sektor energije (EIA) u BiH u suradnji s Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju GIZ, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Donosioci odluka, kao i ključni eksperti i zainteresirani investitori razgovarat će o najaktuelnijim temama u sektoru koji, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač privrednog razvoja u BiH.

Održivi razvoj energetskog sektora u BiH, gas i ugalj kao energenti, tržište energije, investiciona klima za ulaganje u energetski sektor, regulatori kao okosnica razvoja energetskog sektora, te njihova uloga u energetskoj efikasnosti ključne su teme panela 4. energetskog samita. Učesnici će razgovarati o najaktuelnijim problemima i preprekama razvoju energetskog sektora, te diskutovati i o nekim od mogućih rješenja.

Zaključci i preporuke Energetskog samita bit će dobra osnova za kreiranje energetske politike u narednom periodu. Kao novost u odnosu na prethodne samite, ovaj će biti interaktivne prirode jer će se očekivati i aktivno učešće prisutnih koji će o raznim pitanjima glasati putem aplikacije. Također, prezentacija ključnih poruka održat će se treći, završni dan Samita pred donosiocima odluka od kojih se očekuje da u narednom periodu povuku ključne poteze za dalji razvoj energetskog sektora u BiH.

- Nestrpljivo dočekujemo 4. energetski samit kako bismo povezali ključne aktere energetskog sektora u BiH, posebno predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, i predstavnike političkih partija kako bi našli rješenja koja će odrediti pravce razvoja energetskog sektora u Bosni i Hercegovini - najavio je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta.

Energetika.ba / FENA