Energetika.ba
Novosti

Vlada FBiH donijela odluku o naknadi za proizvodnju energije iz OIEiEK-a

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH donijela odluku o naknadi za proizvodnju energije iz OIEiEK-a

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za drugi i treći kvartal 2020. godine, u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

Ovu naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH i ona je iskazana kao posebna stavka na računima za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade su prihod Operatora za OIEiEK i on ih koristi za isplatu poticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvodača, pokrivanje (finansiranje) troškova svog rada i za troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene količine električne energije iz postrojenja OIEiEK.

KOFICIJENT ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE

Federalna vlada je utvrdila koeficijent 1,00 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar - mart (prvi kvartal) 2020. godine u okviru transfera za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena i visina ove mjesečne novčane naknade.

Utvrđeni koeficijent bit će primjenjivan za period januar - mart 2020. godine, u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za 2020. godinu, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Energetika.ba / FENA