Energetika.ba
Hidroenergija

Banja Luka odbila inicijativu za gradnju nove hidroelektrane na Vrbasu

Autor: Energetika.ba
Banja Luka odbila inicijativu za gradnju nove hidroelektrane na Vrbasu

Grad Banja Luka odbacio je danas inicijativu za izgradnju hidroelektrane „Krupa“ na rijeci Vrbas, jer taj projekt nije imao studiju uticaja na životnu sredinu.

Banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić je, nakon sastanka sa predstavnicima 36 nevladinih organizacija, okupljenih u „Koaliciji za Vrbas“, precizirao da je Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS-a vraćena inicijativa za izgradnju hidroelektrane od 14,4 megavata snage, na području Krupe na Vrbasu, koju su u aprilu ove godine podnijele „Hidroleketrane na Vrbasu“, preduzeće iz sastava „Elektroprivrede RS-a“.

– Iako je to zakonska obaveza, u inicijativi, kojom je traženo mišljenje Grada Banje Luke, nije bilo procjene uticaja na životnu sredinu i Gradska uprava zbog toga ne može dati pozitivno mišljenje. Pored toga, nije ispunjen još jedan preduslov – da se za područje kanjona Vrbasa uradi poseban prostorni plan, iako je i to zakonska obaveza pošto se radi o zaštićenom području – rekao je Radojičić.

Istakao je da je nevladnin sektor, okupljen u „Koaliciji za Vrbas“, upozorio da pitanje uticaja na životnu sredinu, kvalitet vode i vazduha, uopšte nije obrađen u inicijativi o kojoj se izjašnjava Grad Banja Luka.

Ukazao da se Skupština grada već jednom, odnosno 2005. godine, usprotivila sličnim planovima, kada je, također, dato negativno mišljenje za izgradanju novih hidroelektrana na Vrbasu.

Nataša Crnković, predstavnica „Koalicije za Vrbas“, pozdravila je odluku o odbacivanju inicijative i izrazila očekivanje da će vlasti na nivou Republike Srpske prihvatiti „jasan signal Gradske uprave“.

– Očekujemo da sada obustave proceduru oko izgradnje hidroelektrana na Vrbasu. Mi smo vrlo jasnog stava da ne postoji mogućnost za izgradnju novih hidroelektrana na Vrbasu, jer su one štetne po prirodu i ljude, ekonomski nisu isplative i s više aspekata ugrožavaju kvalitet života. Što se nas tiče, ovdje ne postoji nikakav prostor za kompromis, a u slučaju da republičke institucije budu insistirale na ovom projektu, ostavljamo mogućnost da se građani Banje Luke o tome izjasne putem referenduma – kazala je ona.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS je 16. aprila od Grada Banje Luke zatražilo mišljenje o zahtjevu za dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za izgradnju hidroelektrane „Krupa“ na Vrbasu, u obuhvatu elektroenergetskog kompleksa HE „Bočac“, koja je planirana na području Krupe na Vrbasu, naselja u sastavu grada Banje Luke.

Energetika.ba / FENA