Energetika.ba
Hidroenergija

EPCG počinje projekat rekonstrukcije pet malih hidroelektrana

Autor: Energetika.ba
EPCG počinje projekat rekonstrukcije pet malih hidroelektrana
Elektoprivreda Crne Gore počinje projekat rekonstrukcije i modernizacije pet malih hidroelektrana izgrađenih sredinom prošlog vijeka, koji je, prema procjenama, vrijedan 3.260.000 eura.
Kako je saopšteno iz EPCG, potpisali su ugovor po kojem će se izraditi projektna dokumentaciju za potrebe rekonstrukcije pet malih elektrana (mHE) u sastavu HE “Perućica”-Rijeka Crnojevića, Podgor, Lijeva Rijeka, Šavnik i Rijeka Mušovića.

“Rok za izradu Idejnog projekta je osam mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, a nakon revizije tog dokumenta, tokom trećeg kvartala 2019.godine, biće raspisan tender za izbor najpovoljnijeg proizvođača, isporučioca i montera opreme, kao i Glavnog projektanta za svih pet objekata.

Rekonstrukcija i modernizacija malih elektrana, koje posluju u sastavu EPCG, kao dio proizvodnih kapaciteta “Perućice”, trebalo bi da počne tokom naredne godine”, najavljuju iz EPCG.

Realizacijom tog projekta, ističu, elektrane će biti podignute na viši tehničko-tehnološki nivo automatizacije i daljinskog upravljanja, biće produžen radni vijek, povećana efikasnost i smanjeni troškovi proizvodnje uz znatno veće iskorišćenje vodnog potencijala, prenosi Cdm.

“Instalisana snaga svih pet mHE iznosi 2,5 MW, a njihova projektovana godišnja proizvodnja oko 5,5 miliona kWh, dok njihova proizvodnja ne spada u cjenovnu politiku tzv. fid-in tarifa tj. podsticajnih cijena za OIE iz malih hidroelektrana”, precizirali su u Elektroprivredi.
Energetika.ba