Energetika.ba
Hidroenergija

HE "Janjići" - Za projekte razvoja lokalne zajednice 1,25 miliona KM

Autor: Energetika.ba
HE "Janjići" - Za projekte razvoja lokalne zajednice 1,25 miliona KM

Elektroprivreda BiH uplatila je Gradu Zenica milion i 250 hiljada KM za provedbu projekata iz Programa prijateljskog okruženja uspostavljenog s ciljem izgradnje Hidroelektrane „Janjići“ na rijeci Bosni.  Programom su izražene zajedničke namjere uspostavljanja partnerskih odnosa između Grada Zenica i Elektroprivrede BiH, radi ostvarenja obostranih ciljeva i koristi, razvoja Grada s jedne i realizacije razvojnih  planova  Elektroprivrede BiH s druge strane.

Kroz Ugovor o realizaciji Programa prijateljskog okruženja kojim su precizirani odnosi, prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije i dinamika finansiranja projekata iz Programa, kao i način rješavanja eventualnih sporova, Elektroprivreda BiH finansiraće 15 projekata iz oblasti putne i komunalne infrastrukture, sporta i kulture u mjesnim zajednicama Janjići, Gorica, Drivuša i Putovičko polje, koje gravitiraju objektima buduće Hidroelektrane „Janjići“.

Elektroprivreda BiH je društveno odgovorna kompanija koja u svoje poslovanje i razvojne planove  integrira brigu o društvu, razvoju društvene zajednice, brigu o okolini i njenoj zaštiti.

U provođenju pripremnih aktivnosti za početak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta, Elektroprivreda BiH svoju društvenu odgovornost potvrđuje i ulaganjima u razvoj lokalnih zajednica i doprinosom u dostizanju boljeg životnog standarda građana.

Finansiranjem izgradnje i rekonstrukcije putne i komunalne infrastrukture, ulaganjima u razvoj kulture, sporta i turizma, te finasiranjem drugih projekata, Elektroprivreda BiH doprinosi unapređenju standarda i kvaliteta života građana i razvoju lokalnih zajednica koje gravitiraju lokacijama na kojima je planovima Javnog preduzeća planirana izgradnja novih elektroenergetskih objekata.

U izgradnju Hidroelektrane „Janjići“ instalisane snage 15,75 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 77,26 GWh električne energije, Elektroprivreda BiH investiraće 110 miliona KM. Realizacija projekta Hidroelektrana „Janjići“ predstavlja doprinos Elektroprivrede BiH stabilnosti elektroenergetskog sektora i razvoju obnovljivih izvora energije u skladu sa međunarodnim obavezama države BiH.

Energetika.ba