Energetika.ba
Hidroenergija

Hidroelektrana na Spreči kod Gračanice treba početi s radom krajem iduće godine

Autor: Energetika.ba
Hidroelektrana na Spreči kod Gračanice treba početi s radom krajem iduće godine

Vlada Tuzlanskog kantona produžila je rok za puštanje u rad mini hidroelektrane na rijeci Spreča u Donjoj Orahovici kod Gračanice za još godinu dana, a nakon zahtjeva privrednog društva koje je dobilo koncesiju. Riječ je o projektu koji je aktuelan od 2013. godine.

Prije više od sedam godina privredno društvo "EEH Hidroenergija" dobilo je saglasnosti općina Petrovo i Gračanica, dok im je Vlada TK dodijelila koncesiju 2015. godine. Hidroelektrana je trebala biti izgrađena do kraja 2016. godine, ali do toga nije došlo jer su dozvolu za izgradnju dobili tek u decembru te godine. Izgradnja je počela krajem 2017. godine.

Hidroelektrana vrijedna četiri miliona KM se gradi na oko 1.000 metara uzvodno od mosta na putu Petrovo-Orahovica. Korito rijeke Spreča u ovom dijelu je očišćeno i uređeno, a ugovorom je utvrđeno da će biti izgrađeni pristupni putevi te da će obala biti učvršćena kamenim podzidom. Uređenje korita doprinijet će sprečavanju plavljenja okolnog zemljišta.

Koncesija za korištenje vodotoka rijeke Spreča ovom preduzeću je dodijeljana na period od 30 godina, počev od dana zaključenja ugovora. Za ovo je vlasnik platio 47.000 KM jednokratno, te će plaćati naknadu u iznosu od 0,003 KM/kWh i ovisti će od količine proizvedene električne energije, a tekuća koncesiona naknada ne može biti banja od 7.774 KM na godišnjem nivou.

S obzirom da će se hidroelektrana nalaziti na međuentiteskoj liniji, 20 posto prihoda ide Tuzlanskom kantonu, a po 40 posto Gračanici i Petrovu.

Vlada TK danas je ovlastila ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tog kantona da potpiše aneks ugovora o koncesiji sa produženjem roka izgradnje i puštanja u rad objekta minihidroelektrane za još godinu dana, odnosno do 03.11.2020. godine, uz upoznavanje koncesionara da dalje produženje ugovora neće biti moguće bez plaćanja godišnje koncesione naknade. Ovo znači da bi izgradnja hidroelektrane do tada trebala biti okončana i puštena u rad.

Energetika.ba / Klix.ba