Energetika.ba
Hidroenergija

Tužba zbog izgradnje male hidroelektrane u Kalinoviku bez procjene o uticaju na sredinu

Autor: Energetika.ba
Tužba zbog izgradnje male hidroelektrane u Kalinoviku bez procjene o uticaju na sredinu
Bez procjene uticaja na životnu sredinu hidroenergetskog postrojenja MHE Hotovlje, iz Centra kažu da je teško predvidjeti realnu štetu koja bi nastupila izgradnjom i korištenjem ove hidroelektrane.

“Planirana lokacija nalazi se u posebno krhkom ekosistemu vodotoka gornje Neretve, za koji je Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS u svom mišljenju konstatovao da je isti još ranije planiran za zaštitu u kategoriji ‘Područja upravljanja staništem’, te je izuzetno važan za očuvanje”, istakao je Redžib Skomorac, asistent na programu Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu, prenosi Klix.

Kako navode iz Aarhus centra u BiH, samo Rješenje sadrži niz nelogičnosti.

“Iako je planirana MHE locirana u nenaseljenom području, te predstavlja postrojenje koje je tek nešto ispod praga za obaveznu provedbu studije uticaja, ipak smatramo da nije legitimno za očekivati da će imati zanemariv uticaj na životnu sredinu. Mnogi investitori u hidroelektrane instalisane snage ispod jednog megavata su dobili rješenja ovog ministarstva da su dužni izraditi studiju uticaja, pa zašto ne i ovaj?”, postavlja pitanje Nina Kreševljaković, pravna savjetnica Udruženja Aarhus centar u BiH.

Tužba se poziva na relevantne pravilnike, odredbe koje jasno uređuju izuzetke u kojima se studija uticaja mora provesti bez obzira na veličinu postrojenja.

Energetika.ba