Energetika.ba
Solarna energija

Novi energetski zakoni u FBiH: Otvorena vrata investitorima

Autor: Energetika.ba
Novi energetski zakoni u FBiH: Otvorena vrata investitorima
Foto: Ilustracija

U Federaciji BiH na snazi su refomski zakoni usklađeni sa zahtjevima acquis-a pruzetog Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice.

Radi se o Zakonu o energiji i regulaciji energetske djelatnosti u FBiH i Zakonu o električnoj energiji FBiH, a epilog je uslijedio usvajanjem Zakona o korištenju OIEiEK.

Ministar energetike FBIH Vedran Lakić navodi da se intenzivno radi na usvajanju podzakonskih akata, nakon čega će, po njegovoj ocjeni, benefite osjetiti privreda, ali i građanstvo, odnosno domaćinstva.

Zakon o električnoj energiji

Federacija BiH kroz zakon o električnoj energiji implementira niz propisa iz pravnog okvira EU i nastavlja proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji. Osim usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije i Energetske zajednice, unaprijeđen je sistem kontrole izgradnje proizvodnih objekata i uvođenje zabrane izgradnje malih hidroelektrana, te su pojednostavljeni administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana.

Također, zakonom se uvode nove kategorije učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, poput aktivnih kupaca, agregatora, energetske zajednice, operatora skladišta, ali i uvođenje mehanizma za osiguranje sigurnosti snabdijevanja, uključujući i kontrolu cijena u slučajevima ekstremnih poremećaja na tržištu.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti

Novi Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti Federacije BiH donosi brojne prednosti za sektor energije i građane, unapređuje strateško planiranje i regulatorni okvir, te stvara osnove za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije.

U saopćenju se ističe da se ovim zakonskim rješenjem uvode dvije nove kategorije kupaca, ugroženi kupci i zaštićeni kupci, koji mogu ostvariti određene pogodnosti.

- Sticanjem statusa ugroženog kupca, socijalno ugrožene kategorije moći će ostvariti pravo na subvenciju dijela računa za električnu energiju. S druge strane, zaštićeni kupci predstavljaju kategoriju kupaca koji ne mogu biti isključeni sa mreže ukoliko bi im to ugrozilo zdravlje. Na ovaj način, najosjetljivije kategorije građana će dobiti novi mehanizam zaštite svojih prava - navedeno je u saopćenju.

Iz Federalnog ministarstva dodaju da Federacija BiH do sada nije imala jedinstven i sveobuhvatan sistem strateškog planiranja u sektoru energije.

- Izrada strateških dokumenata i planiranje razvoja do sada su bili propisani u više različitih zakona što nije osiguravalo cjelovito sagledavanje ukupne energetske politike. Visok nivo kompleksnosti sistema strateškog planiranja u sektoru energije uzrokovao je probleme sa realizacijom u praksi, kako u pogledu same izrade velikog broja dokumenata, tako i u pogledu osiguranja provedbe i praćenja njihove realizacije. Novi Zakon uvodi novi sistem strateškog planiranja i njegove provedbe u praksi čime se osiguravaju bolje mogućnosti za sagledavanje razvoja i provedbu ciljeva sektora na koherentan i cjelovit način - ističu iz Ministarstva.

Također se naglašava da ovaj zakon donosi značajna unapređenja pravnog okvira koji uređuje rad Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH.

- Regulatorna komisija je jedna od ključnih institucija u energetskom sektoru čiji je zadatak da štiti kupce, ali i energetske subjekte te doprinosi stabilnim uslovima poslovanja. Jedan od glavnih ciljeva regulacije djelatnosti je da se otvaranjem energetskog tržišta i jačanjem konkurencije zaštite kupci, utvrđivanjem potrebne kvalitete usluga, uz prihvatljive troškove, te da se osiguraju uslovi za privlačenje kapitala u energetski sektor. Novi zakon značajno unapređuje pravni okvir za rad i funkcionisanje Regulatorne komisije, a što će u konačnici poboljšati zaštitu građana. Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata koji su djelovali uz tehničku podršku projekta Vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID Asistencija energetskom sektoru BiH (USAID EPA) - navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Zakon o korištenju OIEiEK

Cilj zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u FBiH je promovisanje i regulisanje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije. Cilj je i osiguranje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Zakonom se uređuje oblast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora s fokusom na sistem poticaja, uz koju ide i veća transparentnost u načinu dodjele poticaja, kako malim tako i velikim proizvođačima iz obnovljivih izvora energije. I u slučaju ovog zakona ide se ka usklađivanju s propisima EU.

Prema zadnjim podacima u Sektor energije je ukupno podneseno preko 1400 zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole, skoro 300 za produženje i preko 20 zahtjeva za prenos energetske dozvole, od čega je izdato preko 1300 dozvola, a ostale su u obradi ili čekaju na usvajanje.

Ukupna instalirana snaga podnesenih zahtjeva u Sektor energije za gradnju vjetroparkova iznosila je 1.044 MW, a od toga su za 636 MW izdate energetske dozvole, a za 407 MW su u postupku izdavanja. Ukupno su izgrađena 3 vjetroparka, što u snazi iznosi 135 MW.

Ukupna instalirana snaga podnesenih zahtjeva za izgradnju solarnih elektrana za koje je izdata energetska dozvola iznosi 325 MW.

Ukupno je izgrađeno preko 560 solarnih elektrana, što u snazi iznosi oko 40 MW.

Ukupna instalisana snaga podnijetih zahtjeva za izgradnju MHE za koje je izdata dozvola iznosi 84,264 MW. Ukupno je 68 izgrađenih MHE u snazi 81,3 MW.