Energetika.ba
Bojan Bošnjak

Obnovljivi izvori energije nisu više usputna, već prioritetna djelatnost

Autor: Energetika.ba
Obnovljivi izvori energije nisu više usputna, već prioritetna djelatnost
Obnovljivi izvori energije

Povodom Dana obnovljivih izvora energije, oglasio se Bojan Bošnjak, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Bošnjak naglašava da su u radu Ministarstva kojem je na čelu obnovljivi izvori energije postali prioritetni segment poslovanja, a ne usputni kako je dosad, kaže, bio slučaj. S tim u vezi navodi šta je dosad urađeno na tom polju i šta je do kraja godine planirano.

“Ono što je uvijek u vrhu interesa svih građana Sarajeva jest kvaliteta zraka. Tim povodom zadovoljstvo mi je istaći da se stvari kreću u pozitivnom pravcu intenzivnije nego ikad. U skupštinskoj proceduri je Prijedlog odluke o donošenju Strategije ograničenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo za period od 2023. do 2033. godine. Kućna ložišta su najveći izvor lebdećih čestica. Kroz subvencioniranje mjera energijske efikasnosti i zamjene sistema grijanja u periodu od deset godina pokrenuli smo procese da emisiju štetnih tvari sistemski smanjujemo.

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti osigurana su i sredstva za 17 javnih objekata na području cijelog kantona a to su: Filozofski fakultet, Treća gimnazija, Vrtić Dunje, OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, OŠ Osman Nakaš, OŠ Hilmi ef. Šarić, Područna škola Raštelica, OŠ 9. maj, Područna škola Lokve, OŠ Podlugovi, Područna škola Lješevo, Prva osnovna škola, Vrtić Mašnica, OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Dom zdravlja Saraj polje, Treća osnovna škola, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, OŠ Podlugovi, Područna škola Ljubnići, OŠ ‘’Hadžići’’, područna škola Binježevo i OŠ Skender Kulenović. Radovi na njima podrazumijevat će zamjenu fasada, stolarije, krovova. Utopljavanje i energetska učinkovitost bit će na znatno većem nivou.

Sa partnerima iz EBRD-a Studija izvodljivosti implementacije toplotnih pumpi neće više biti mrtvo slovo na papiru, a daljinsko grijanje posredstvom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile i projekat vrijedan 25 miliona eura postaju stvarnost kao i energetski hub sa solarnim panelima i kogeneracijom na biogas.

Također je planirano jačanje monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka. Pripremljena je i Odluka o usvajanju kapitalnog Projekta unapređenja kvalitete zraka. U saradnji sa Uredom Svjetske banke u BiH, Ministarstvom pravde i uprave i TVSA pokrenuta je kampanja s ciljem jačanja svijesti i edukovanja o upotrebi i kvaliteti goriva. Ušteda toplotne energije i smanjenje zagađenja korištenjem ekološki prihvatljivih i dizajniranih peći također su dio te kampanje u kojoj su apostrofirani važnost redovnog čišćenja dimnjaka i potreba smanjenja emisija iz motornih vozila. Sve nabrojano, što je samo dio od urađenog ili planiranog za ovu godinu, daje nam za pravo da današnji dan obilježavamo s ponosom.”