Energetika.ba
Za fabrike koje izvoze u eu

Sjeverna Makedonija pokreće partnerstva za solarne elektrane u industrijskim zonama

Autor: Energetika.ba
Sjeverna Makedonija pokreće partnerstva za solarne elektrane u industrijskim zonama
Foto: Ilustracija

U Sjevernoj Makedoniji su pokrenuta javno-privatna partnerstva za solarne elektrane u industrijskim zonama TIRZ. Ideja je da snabdijevaju proizvodne pogone iz kojih se roba izvozi u Evropsku uniju, pa kompanije tako neće morati da plaćaju tamošnji prekogranični porez na ugljenik – CBAM.

Industrijski proizvođači sve više traže zelenu električnu energiju da bi mogli da ispune svoje klimatske ciljeve. Da bi ostale konkurentne, evropske i sjevernoameričke kompanije pritom moraju da ublaže troškove na ime ispuštanja gasova s efektom staklene bašte, pa se okreću čistijim izvorima. Te dozvole se naplaćuju kroz sisteme za trgovanje emisijama.

Proizvođače izvan EU pak 2026. godine očekuje uvođenje Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM). Da bi izvozili u taj 27-člani trgovinski blok, morat će da plaćaju nadoknadu za emisije nastale tokom proizvodnje, a tarife će postepeno rasti.

Sjeverna Makedonija se zato opredelila da zasniva javno-privatna partnerstva za solarne elektrane preko svoje Direkcije za tehnološko-industrijske razvojne zone (TIRZ ili, na engleskom, TIDZ). Ideja je da fotonaponski pogoni privuku i snabdijevaju proizvođače orijentisane na izvoz u EU, prenosi Balkan Green Energy News.

U razvoju projekat solarne elektrane od deset megavata
Normak Investment, suvlasnik i koncesionar zone Tetovo, kojom i upravlja, dobio je od Regulatorne komisija za energetiku i usluge u upravljanju vodama i komunalnim otpadom (RKE) probnu dozvolu za rad za svoju planiranu solarnu elektranu od deset megavata.

Dalje, TIRZ je potpisao sporazum vrijedan 412 miliona dinara (6,7 miliona eura) sa preduzećem Zobek Mining da pripremi zemljište za izgradnju solarnih elektrana. Lokacije su u industrijskim zonama Skoplje 1, Skopje 2, Štip, Strumica, Prilep i Struga. U direkciji navode da će radovi biti finansirani nadoknadama koje će plaćati operateri fotonaponskih sistema.

TIRZ je, inače, krajem prošle godine uputio javni poziv za započinjanje javno-privatnih partnerstava za solarne elektrane. Turska kompanija Fides Elektric Enerjisi je prva izabrana na tom konkursu.

Operater TIRZ-a Tetovo pravi zonu zelene energije
Normak Investment, koji je konzorcijum norveških kompanija, najavio je prije dvije godine da će kompleks u Tetovu učiniti zonom zelene energije.

Štaviše, PiKCELL Group, sa sjedištem u Sjevernoj Makedoniji, saopštio je u septembru 2022. da će s njemačkom kompanijom AE Solar sagraditi fabriku solarnih panela u TIRZ-u Tetovo.