Energetika.ba
Vjetroenergija

Visoki upravni sud na strani prava javnosti u slučaju vjetroelektrane Krš Pađene

Autor: Energetika.ba
Visoki upravni sud na strani prava javnosti u slučaju vjetroelektrane Krš Pađene

Visoki upravni sud potvrdio rješenje Povjerenice za informiranje kojim se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike nalaže da dostavi Udruzi Biom informacije za vjetroelektranu Krš Pađene i time potvrdio da građani imaju pravo pristupa informacijama o okolišu, priopćeno je u petak iz Bioma.

Projekt Krš Pađene nedavno je izazvao interes javnosti kada je oporba optužila Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da se vlasnicima Krš Pađene, tvrtki C.E.M.P pogodovalo pri izdavanju okolišnih dozvola.

Ministarstvo je poništilo svoje rješenje i oslobodilo investitora obveze procjene utjecaja na okoliš za vjetroelektranu čiji će vlasnici za vrijeme radnog vijeka te vjetroelektrane dobiti više od 4,5 milijarde kune subvencija, ističe se.

Udruga Biom, organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom prirode, tražile je mišljenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva u kojem se mišljenju navodi da se ne može isključiti značajan negativan utjecaj vjetroelektrane Krš Pađene za prirodu budući je studija rađena na temelju zastarjelih podataka te zatražila od investitora da provede daljnji postupak procjene utjecaja.

Ministarstvo nam je odbilo dostaviti to mišljenje pa smo uložili žalbu Povjerenici za informiranje. Smatramo da u ovom predmetu postoji javni interes za ovim informacija, pogotovo jer Ministarstvo nije uvažilo mišljenje svoje Uprave, kaže voditelj programa u Udruzi Biom Krešimir Mikulić.

Povjerenica za informiranje rješenjem je naredila Ministarstvu zaštite okoliša i energetike da Biomu dostavi traženo Mišljenje, na što je Ministarstvo podiglo tužbu na Visokom upravnom sudu koju je Sud odbacio kao neosnovanu. Sud je istaknuo da je Povjerenica pravilno ocijenila da u navedenom slučaju prevlada javni interes u odnosu na razloge zbog kojih tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji.

Biom podržavaobrazloženje presude da javnost ima pravo biti upoznata s eventualnim utjecajem projekta na okoliš jer okoliš kao dobro uživa posebnu zaštitu. Radi se o novoj odluci Visokog upravnog suda kojom se ponovno potvrđuje da postoji pravo i interes za pristup informacijama o okolišu, pogotovo kada se radi o velikim projektima kao što je Krš Pađene, koji mogu imati značajan utjecaj na naš okoliš i prirodu, zaključuje se u priopćenju.

Energetika.ba