Odobrena dozvola za rad prvoj vjetroelektrani u Federaciji BiH

Odobrena dozvola za rad prvoj vjetroelektrani u Federaciji BiH

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdala je dozvolu za rad za proizvodnju električne energije preduzeću "SUŠA COMMERCE

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdala je dozvolu za rad za proizvodnju električne energije preduzeću “SUŠA COMMERCE” d.o.o. Visoko za vjetroelektranu “Moštre 1”, naselje Zimča, općina Visoko, predviđene godišnje proizvodnje 1.080 MWh.

Vjetroelektrana Moštre 1 prva izgrrađena vjetroelektrana u Federaciji BiH. Vjetroelektrana je podignuta još 2008. godine, a puštena je u rad 2013. godine. FERK je izdao dozvolu za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani “ENERGO SOLAR”, u naselju Risovac, općina Jablanica, predviđene godišnje proizvodnje 25,00 MWh vlasnika Nikole Marića. Izdane su i tri dozvole za opskrbu električnom energijom II. reda i to podnositeljima: Vitol-Adriatik d.o.o. iz Sarajeva, G-Petrol d.o.o. Sarajevo te HEP Energija d.o.o.. Privrednim društvima “PROMING” d.o.o. Bugojno i ERDAL d.o.o. iz Sarajeva izdane su dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om.

Nadalje, izdane su i dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za podnositelje „PROMING“ do.o. Bugojno i DOO “IBRAHIMOVIĆ” Bosanska Krupa. Dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om izdane su podnositeljima zahtjeva “PROMING” d.o.o. Bugojno i ERDAL d.o.o. iz Sarajeva, prenosi SEEbiz.eu.

Uz navedeno, FERK je donio i rješenje o oduzimanju dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a za imatelja dozvole “AHMETSPAHIĆ PETROL” d.o.o. Sarajevo te rješenja o oduzimanju dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imateljima dozvola “AHMETSPAHIĆ PETROIL” d.o.o. Sarajevo i “RPC Superfos Balkan” d.o.o. iz Gračanice. Uvojeno jei rješenje o oduzimanju dozvole (licence) za transport naftnih derivata cestovnim prometom imatelja dozvole “AHMETSPAHIĆ PETROL” d.o.o. Sarajevo. U postupak opće rasprave upućen je Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja “EKO-REM” d.o.o. Sarajevo.

(Energetika.ba)