Šarović: Odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva nije prenošenje nadležnosti

Šarović: Odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva nije prenošenje nadležnosti

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je nacrt odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u BiH bio na javnoj ra

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je nacrt odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u BiH bio na javnoj raspravi i da su u njenom kreiranju svoj stav dali zainteresovani subjekti, pri čemu su ispoštovane nadležnosti entiteta.

“U skladu sa zakonom predlagač ove odluke je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a usvaja je Vijeće ministara i ova procedura nema apsolutno nikakve veze sa tobožnjim prenošenjem nadležnosti”, naveo je Šarović u pisanoj izjavi.

On ističe da je trenutno zatraženo i mišljenje o rješenjima iz odluke od nadležnih institucija iz entiteta Republike Srpske i Federacije BiH.

“Nova odluka znači više rada u ovoj oblasti, viši kvalitet goriva, što je interes građana, ali i prelazni zaštitni period za naše proizvođače koji proizvode neke vrste goriva lošijeg kvaliteta”, dodaje Šarović.

On ukazuje da je usvajanje ove odluke neophodno kako bi bili završeni pregovori sa Ruskom Federacijom o pristupanju BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

“Ovo je veoma važan momenat, jer je to jedini preostali uslov Rusije za konačno pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji”, dodaje Šarović.

Reagujući na izjavu ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića da je neprihvatljiv postupak Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da mimo utvrđene procedure i imenovane Radne grupe tekst Nacrta ove odluke, kojim se favorizuju uvoznički lobiji koji posluju u FBiH, uputi na mišljenje Vladi Srpske, Šarović je naveo da je “sve što je rekao Đokić čista demagogija, isprazna priča i gomila neistina”.

“Dvije godine bezuspješno molim ministra Đokića i njegove saradnike da mi pomognu sa svojim mišljenjima neposredno ili kroz stručno radno tijelo kako bih pripremio novu odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva jer smo prema obavezama prema Energetskoj zajednici i novim EU standardima to trebali učiniti još 2016. godine”, naveo je Šarović.

On kaže da ne zna zbog čega je izostala Đokićeva podrška, zašto je, kako tvrdi, opstruisao rad jednog takvog organa i zašto nije dao svoj stav u poziciji Rafinerije nafte Brod i drugih domaćih proizvođača u okviru nove odluke i ranije preuzetih obaveza za modernizaciju Rafinerije.

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS-a Petar Đokić ocijenio je da je neprihvatljiv postupak Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da mimo utvrđene procedure i imenovane Radne grupe, tekst nacrta odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u BiH uputi na mišljenje Vladi RS-a.

“Dostavljanjem nacrta odluke direktno, bez njenog razmatranja na Radnoj grupi i postizanja konsenzusa, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izbjegava institucije RS-a i nastoji izvršiti prenošenje nadležnosti, dajući nepripadajuća ovlaštenja sebi i postavljajući odluku iznad zakonskog okvira RS-a”, naveo je Đokić.

Energetika.ba / SRNA