Energetika.ba
Stručni skupovi

Zaključci Samita energetike u Trebinju

Autor: Energetika.ba
Zaključci Samita energetike u Trebinju
Vesna Duka - NN

Što ranije započeti što više projekata zelene energije, kako bi se što prije postigla potpuna dekarbonizacija energetskog sistema i potreba što čvršće energetske povezanosti Zapadnog Balkana glavni su zaključci sa petog po redu Samita energetike u Trebinju.

"U tome smislu je potrebno imati i organizovano tržište koje još ne postoji samo u BiH, a kada se ono organizuje moguća je i zajednička saradnja više energetskih kompanija i berzi, a sve u cilju boljih upravljanja ovim resursima", kazao je Luka Petrović, generalni direktor EPRS, iznoseći prvi zaključak sa ovogodišnjeg SET-a.

On je dalje naveo da je neophodno započeti investicione aktivnosti na iskorištavanju hidropotencijala rijeke Drine, srednjeg i donjeg toka, i to nakon političke saglasnosti BiH i Srbije, a kompanije iz oba entiteta BiH i Srbije su spremni da kreiraju o tome sporazume o modeliranju iskorištavanja potencijala ove rijeke.

Takođe je neophodno što hitnije u regionu pokrenuti investicione projekte u prenosnoj mreži u cilju bolje integracije i prihvatanja energije iz obnovljivih izvora, dok će se na tržište energije kroz agregaciju uključiti i krajnji potrošači obnovljivih izvora.

Za integraciju svih obnovljivih izvora su potrebni dugoročni ugovori o otkupu električne energije, dok korporativni ugovori koji prave vezu od proizvođača do potrošača predstavljaju koncept koji će proizvođaču obezbijediti finansiranje projekta, a kupcu stabilnu cijenu, a za sve to je neophodno uspostavljanje organizovanog tržišta i tzv. market kapling, značajan za sklapanje dugoročnih ugovora.

Kao jedan od zaključaka je izdefinisana i potreba razvoja infrastrukture za korištenje prirodnog gasa, sa neupitnom opravdanošću razvoja gasovoda, a sve u cilju iznalaženja finalnih potrošača energije dobijene iz prirodnog gasa, prije svega električne i toplotne energije.

"Potrebno je u tranzitnom periodu povećati nivo ulaganja u održavanje sistema postojećih proizvodnih kapaciteta, prije svega termoenergetske objekte, u cilju da se proizvodnja energije previše ne optereti karbonskim taksama, odnosno taksama za emisiju CO2", kazao je Petrović, napominjući da se mora što laganije prenijeti teret ove takse na elektroprivredna preduzeća, odnosno, proizvodna preduzeća koja emituju ugljen dioksid.

Sa samita je upućena i poruka ne samo potrebe stvaranja prozjumera (kupac/proizvođač) obnovljive energije, već i njihovo udruživanje u šire društvene i energetske zajednice koje može obezbijediti dodatnu stabilnost elektroenergetskog sistema učešćem elektrana instaliranim na krovove privatnih kuća koje se sklapaju u jednu, virtualnu elektranu, a način njihovog upravljanja je u sastavu jedne virtualne elektrane.

Da je ovogodišnji samit bio i najposjećeniji, ali i najproduktivniji, potvrdio je i direktor SET-a Alksandar Branković, napominjući da je sala Kulturnog centra u Trebinju bila premala da primi sve zainteresovane, dok je gradonačelnik Mirko Ćurić na završnici istakao da je zbog ovog skupa koji je svakako u Trebinju najmasovniji, ali i drugih velikih okupljanja, u planu da se radi veliki Kongresni centar i on će, kako kaže, zasigurno opravdati svoju gradnju.