Tag: Vlada FBIH

1 2 3 5 10 / 44 POSTS
Nikšić i Lakić s predstavnicima EBRD-a o autoputu, zelenoj energiji, reformama

Nikšić i Lakić s predstavnicima EBRD-a o autoputu, zelenoj energiji, reformama

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sastanak s predstavnicima Evropske [...]
12,9 miliona KM za ublažavanje negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize

12,9 miliona KM za ublažavanje negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske Unije Bosni i [...]
Vlada FBiH odobrila 10,5 miliona KM za rezerve naftnih derivata

Vlada FBiH odobrila 10,5 miliona KM za rezerve naftnih derivata

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom o [...]
Vlada FBiH: Cijene struje za domaćinstva neće rasti

Vlada FBiH: Cijene struje za domaćinstva neće rasti

Povodom jučer usvojenog amandmana na prijedlog dopuna Zakona o električnoj energiji u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Fed [...]
Vlada FBiH spriječila nove malverzacije BH-Gasa i usvojila privremenu tarifu

Vlada FBiH spriječila nove malverzacije BH-Gasa i usvojila privremenu tarifu

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarsrva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o usvajanju privremene tarife za operato [...]
Vlada FBiH: Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

Vlada FBiH: Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, do 30.6.2021. godine produžila važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova elektr [...]
Od 1.januara 2021.godine niža cijena prirodnog gasa

Od 1.januara 2021.godine niža cijena prirodnog gasa

Federalna vlada je danas dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Herce [...]
Vlada FBiH donijela Odluku za utvrđivanje marži u trgovini za naftne derivate

Vlada FBiH donijela Odluku za utvrđivanje marži u trgovini za naftne derivate

Federalna vlada dopunila je Odluku o mjerama neposredne kontrole dređenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, kojom je sada određeno utvrđivanje m [...]
Vlada FBiH donijela odluku o naknadi za proizvodnju energije iz OIEiEK-a

Vlada FBiH donijela odluku o naknadi za proizvodnju energije iz OIEiEK-a

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizv [...]
Vlada FBiH donijela rješenja o eksproprijaciji za potrebe izgradnje TE Tuzla

Vlada FBiH donijela rješenja o eksproprijaciji za potrebe izgradnje TE Tuzla

Federalna vlada donijela je pet rješenja kojim dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno ekspropriranih rješenjem Službe [...]
1 2 3 5 10 / 44 POSTS