Energetika.ba

KJKP Sarajevogas

Sarajevogas

Toplane - Sarajevo najavile prekid isporuke gasa

Nekoliko faktora

Potrošnja gasa u Sarajevu u 2023. smanjena u odnosu na prethodne godine