Energetika.ba

Volujak

Hidroenergija

Aarhus centar u BiH nastavlja podržavati ukidanje koncesije za izgradnju mHE na rijeci Volujak