Energetika.ba
Termoenergija

FBiH: Porast proizvodnje mrkog uglja i koksa

Autor: Energetika.ba
FBiH: Porast proizvodnje mrkog uglja i koksa

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u decembru 2017. godine iznosila je 842 GWh, dok je u istom mjesecu 2016. godine iznosila 913 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u dvanaestom mjesecu 2017. godine iznosi 417.292 t, a u istom mjesecu godinu ranije 365.550 t.

Proizvodnja lignita u decembru 2017. je iznosila 197.074 t, a u decembru 2016. godine 209.671 t.

Proizvodnja koksa u FBiH u decembru je evidentirana u iznosu od 80.456 t, dok su u istom mjesecu 2016. godine evidentirane 60.907 t, podaci su Federalnog zavoda za statistiku (prvi rezultati).

Energetika.ba / FENA