Energetika.ba
Termoenergija

Ne Termo elektrani u Sanskom Mostu

Autor: Energetika.ba
Ne Termo elektrani u Sanskom Mostu

Prije nekoliko dana u Budimpešti je najavljena realizacija izgradnje Rudnika i termoelektrane Kamengrad (RiTE) u Sanskom Mostu.

Mi smo protiv, jer:

Termoelektrane na ugalj odgovorne su za većinu zagađenja zraka u Evropi, a Bosna i Hercegovina je među najvećim zagađivačima u Evropi.

Prema rezultatima mjerenja koja su predstavljena na konferenciji Evropskog Parlamenta, Evropske Komisije, nevladinih organizacija i ugroženog stanovništva u junu 2017. godine, granične vrijednosti zagađenja PM česticama u neposrednoj blizini TE Tuzla su od 41 dan bile prekoračene 25 puta. Merenja je od oktobra 2016. do maja ove godine sprovela organizacija CEE Bankwatch, u saradnji sa partnerima u lokalnim zajednicama u kojim su locirane termoelektrane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Rumuniji. Sastanak je organizovao Evropski parlament u saradnji s CEE Bankwatch mrežom.

Ne dozvolimo besplatnu podjelu NAŠIH prirodnih bogatstava zarad našeg zdravlja!

Udruženje Građana za Bolji Sanski Most

Energetika.ba