Energetika.ba
Termoenergija

Nikšić: Izgradnja termoenergetske infrastrukture jedan od prioriteta

Autor: Energetika.ba
Nikšić: Izgradnja termoenergetske infrastrukture jedan od prioriteta

U svom ekspozeu novi premijeru FBiH Nermin Nikšić najavio je da će se raditi na povećanju energetske sigurnosti i samoodrživosti elektroenergetskog sistema u Federaciji.

- Izgradnja termoenergetske infrastrukture jedan je od prioriteta na tom putu. Istovremeno, imamo zadatak i izazov da paralelno radimo na energetskoj tranziciji. Radi se o složenom srednjoročnom projektu u kojem se sa posebnom pažnjom moramo baviti porodicama i zajednicama na koje će ovi procesi najviše utjecati u socijalno-ekonomskom smislu, rekao je Nikšić

Dodao je da su prirodni resursi najveće bogatstvo i zalog za budućnost generacija koje dolaze.

- Moramo ih zaštiti kvalitetnim zakonskim rješenjima, posebno u oblasti zaštite šumskog fonda i vodnih dobara, rekao je Nikšić.

Energetika.ba