Energetika.ba
Termoenergija

Za rekonstrukciju TE Pljevlja 60 miliona

Autor: Energetika.ba
Za rekonstrukciju TE Pljevlja 60 miliona

Elektroprivreda Crne Gore i njemačka kompanija "STEAG Energy Services" potpisali su ugovor vrijedan 664.260 eura za izradu Idejnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane "Pljevlja".

Istovremeno između Ministarstva finansija, održivog razvoja i turizma i Elektroprivrede potpisan je Ugovor o korišćenju sredstava za realizaciju projekta "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje" za remedijaciju lokacije Pljevlja vrijedan 4 miliona eura koji je obezbijeđen iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

"Projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE 'Pljevlja' početak je petogodišnjeg investicionog ciklusa, vrijednog blizu 175 miliona eura, čijom realizacijom će se obezbijediti puna pogonska spremnost, sigurnost i pouzdanost u radu proizvodnih objekata u sastavu EPCG", naglasio je izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić.

On je, kako je sapšteno iz EPCG, dodao da dolazak renomirane njemačke kompanije u Crnu Goru predstavlja ozbiljan garant da će se planirana rekonstrukcija Bloka I izvršiti u skladu sa najnovijim standardima i tehnologijama, čime će se obezbijediti stabilan i siguran rad termoelektrane u narednih nekoliko decenija.

Izvršni direktor "STEAG Energy Services" Ulrih Siegel kazao je da su projekti revitalizacije bili jedan od njihovih glavnih fokusa u proteklom periodu.

"Mi našim klijentima pomažemo u smanjenju emisija i povećanju efikasnost postojećih energetskih objekata širom svijeta. Sigurni smo da ćemo biti dobar partner EPCG u procesu u kojem će zadovoljiti zahtjeve iz direktiva 2001/80 EC I 2010/75/EU", kazao je Siegel.

Nakon izrade Idejnog projekta, kako je saopšteno iz EPCG, pristupiće se ekološkoj rekonstrukciji, vrijednoj 40 miliona eura.

"To podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za redukciju oksida azota, izgradnju modernog sistema otpadnih voda i unapređenje rada postojećeg elektrofilterskog postrojenja. Poslije rekonstrukcije, pjevaljski prvi blok moći će da radi najmanje još 20 godina u skladu sa novim direktivama graničnih vrijednosti emisije štetnih materija", navodi se u saopštenju EPCG.

U okviru ekološke rekonstrukcije prvog bloka TE "Pljevlja", dodaju iz EPCG, biće rekultivisana deponije pepela i šljake na Maljevcu, za koju će ta kompanija u naredne četiri godine izdvojiti oko 19 miliona eura.

"Projekat rekultivacije deponije na Maljevcu na koju se odlaže pepeo i šljaka iz TE 'Pljevlja' treba da se realizuje u periodu od 2018. do 2023. godine, do kada EPCG planira da koristi tu lokaciju. Kompletan trošak rekultivacije snosiće EPCG, a dio novca, oko četiri miliona eura, biće obezbijeđen iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj", naveo je izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić.

Ugovor vrijedan 4 miliona eura potpisali su u Pljevljima ministar finansija, Darko Radunović, ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović, i izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić.

"Glavni projekat remedijacije lokacije Pljevlja biće urađen shodno novom konceptu remedijacije, koji je pripremila EPCG u vezi sa nastavkom eksploatacije deponije 'Maljevac' tokom preostalog vijeka trajanja prvog bloka termoelektrane 'Pljevlja', a koji podrazumijeva nastavak odlaganja, u vidu kasetnog sistema, uz faznu rekultivaciju kaseta, sve do konačne remedijacije ove lokacije, uz puno poštovanje ekoloških i standarda bezbjednosti i kvaliteta života", kazao je ministar finansija, Darko Radunović.

Ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović, kazao je da se uticaj na životnu sredinu rekonstruisanog, modernog postrojenja ne može uporediti sa uticajem koji ima postojeći blok TE.

Nakon ekološke rekonstrukcije, kako je istakao, već od 2023. godine, TE "Pljevlja" će raditi u skladu sa EU standardima. On je saopštio i da je 23. marta TE Pljevlja dobila integrisanu dozvolu za rad u skladu sa Zakonom o integrisanom spriječavanju i kontroli zagađivanja, i to kao prvo od postojećih postrojenja koje se odlučilo na oziljna ulaganja u unaprijeđenje ekoloških standarda.

"Kako je jedino dugoročno rješenje problema zagađenja vazduha u Pljevljima toplifikacija grada, izuzetno je važno da postojeći blok TE 'Pljevlja' ima tehničke mogućnosti da bude izvor za izgradnju daljinskog sistema grijanja. Toplifikacijom Pljevalja trajno će se riješiti dugogodišnji problemi u vezi sa lošim kvalitetom vazduha u Pljevaljskoj kotlini i postići poštovanje graničnih vrijednosti utvrđenih Direktivom o čistijem vazduhu u Evropi i Zakonom o zaštiti vazduha", saopštio je Radulović.

Ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, povodom potpisivanja oba ugovora, kako dodaju iz EPCG, iskazala je uvjerenje da će menadžment EPCG, zajedno sa izabranim izvođačima, uspješno implementirati planirane radove koji će prolongirati životni vijek termoelektrane Pljevlja kao oslonca sigurnosti elektroenergetskog sistema Crne Gore, piše RTCG.

Energetika.ba