U RS podržan projektni dokument za izradu Strategije zaštite životne sredine BiH

U RS podržan projektni dokument za izradu Strategije zaštite životne sredine BiH

Vlada Republike Srpske (RS) prihvatila je Projektni dokument za izradu Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH (ESAP BiH). Projektnim do

Vlada Republike Srpske (RS) prihvatila je Projektni dokument za izradu Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH (ESAP BiH).

Projektnim dokumentom je predviđeno da se izrade strategija oba bh. entiteta i Brčko Distrikta, za period do 2030. godine, a objedinjene će činiti Strategiju zaštite životne sredine/okoliša za BiH za isti vremenski period.

Strategiju zaštite životne sredine za RS činit će strateški dokumenti predviđeni Zakonom o zaštiti životne sredine, i to strategije koje se donose u skladu sa zakonima o zaštiti vazduha i prirode, te ažurirana strategija koja je usvojena u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, dok će osim navedenih elemenata biti obrađene i oblasti koje se odnose na vode, hemikalije, buku, energetiku, klimatske promjene, upravljanje resursima (šume, ribarstvo, rude), i to u onom obimu u kojem to ovakav strateški dokument bude zahtijevao.

– Proces izrade Strategija zaštite životne sredine/okoliša BiH, koji je predložen u Projektnom dokumentu, metodološki podržava uvezanost različitih nivoa vlasti s ciljem što bolje međusobne usklađenosti aktivnosti i mjera u oblasti zaštite životne sredine, čime će se postići sinergija u naporima na ostvarivanju dogovorenih ciljeva, ka ispunjenju međunarodnih obaveza, bez prenošenja ustavom propisanih nadležnosti – saopćeno je iz entitetske vlade.

Na današnjoj sjednici u Banjoj Luci Vlada je prihvatila i Informaciju o projektnom dokumentu “Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom”.

Energetika.ba / FENA