Višemilionska ulaganja u uređenje i regulaciju rijeka u Tuzlanskom kantonu

Višemilionska ulaganja u uređenje i regulaciju rijeka u Tuzlanskom kantonu

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2021. godinu predvidjela regulaciju i uređenje dva vodotoka u Tuzla

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2021. godinu predvidjela regulaciju i uređenje dva vodotoka u Tuzlanskom kantonu, Spreču i Tinju.

Za te namjene AVP Sava je izdvojila 2 miliona i 150 hiljada KM. Cilj je zaštiti naselja, putnu infrastrukturu i materijalna dobra od štetnog djelovanja voda. O planiranim radovima razgovarano je tokom posjete delegacije AVP Sava ovom kantonu i susreta s ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, te načelnicima općina Lukavac i Doboj Istok.

Kada je riječ o Spreči, predviđeno je uređenje i čišćenje vodotoka u MZ Mala Brijesnica u općini Doboj Istok, vrijednost ovog projekta je 200 hiljada KM. Drugi projekt je čišćenje korita Spreče na deset lokacija u šest mjesnih zajednica u Gračanici. Za ove namjene izdvojeno je 250 hiljada KM.

– Planirano je i uređenje korita i povećanje proticajnog profila Spreče u Lukavcu, nizvodno od mosta u Puračiću, vrijednost tog projekta je milion i 300 hiljada KM. Nakon što bude riješen preostali dio imovinsko-pravnih odnosa, obavićemo tendersku proceduru i vjerujem da će do kraja godine taj posao biti urađen. Za uređenje i zaštitu od erozija obala Tinje u MZ Kiseljak u Srebreniku izdvojeno je 150 hiljada KM. Kada je riječ o Tinji, planirano je uređenje i čišćenje korita u MZ Špionica, za te radove smo predvidjeli 250 hiljada KM, kazao je direktor AVP Sava Sejad Delić.

Direktor Delić je podsjetio da su u okviru projekta koji implementira UNDP sredstvima međunarodnih finansijskih institucija predviđeni i radovi na Spreči. Riječ je o grant sredstvima u vrijednosti od 6 miliona dolara. Pet je projekata iz Federacije BiH i tri iz RS.

– Prvi pilot projekat uređenja korita Spreče, vrijedan blizu 2,5 miliona KM, predviđen        je od mosta Karanovac do ušća Sokoluše i Prenje u Gračanici. Drugi se odnosi na uređenje korita Spreče od ušća Jale do mosta kod Koksare u Lukavcu i vrijedan je 3 miliona KM. Slijedi posao općinske i gradske administracije u Lukavcu i Gračanici na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izdavanju urbanističke i građevinske dozvole, kazao je Delić.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Vahidin Smajlović izrazio je zadovoljstvo planiranim ulaganjima u vodotoke na području Tuzlanskog kantona. Pozvao je resorne službe u općinama na saradnju kako izdavanje neophodne dokumentacije ne bi bilo prepreka planiranim radovima. Tokom sastanka je bilo riječi i mogućnosti otvaranja ureda Agencije na području Tuzlanskog kantona.

– S obzirom da je ta oblast regulirana Zakonom o vodama FBiH, inicijativu ćemo uputiti resornom ministarstvu, kaže ministar Smajlović.

Na sastancima je bilo riječi i o dugovanjima za posebne vodne naknade te mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju naplate potraživanja koja postoje.

Energetika.ba