Energetika.ba
priroda ugrožena

EU usvojila Zakon o obnovi prirode

Autor: Energetika.ba
EU usvojila Zakon o obnovi prirode
Foto: Ilustracija

Priroda u Evropskoj uniji je zabrinjavajuće ugrožena, a prema zvaničnim podacima, preko 80% prirodnih staništa zahtijeva obnovu.

Zbog toga je Evropska komisija u junu 2022. godine predložila Zakon o obnovi prirode koji, po prvi put u istoriji, ima za cilj da sprovede mjere ne samo za očuvanje, već i za obnavljanje prirode.

Dvije godine kasnije, Savjet Evrope zvanično je usvojio ovaj Zakon, a istorijska odluka omogućit će obnovu najmanje 20 odsto kopnenih i morskih površina EU do 2030. godine, kao i svih ekosistema kojima je potrebna obnova do 2050. godine, navodi se u saopštenju Savjeta Evrope.

- Nema vremena za pauzu u zaštiti životne sredine. Danas, Savjet EU odlučuje da obnovi prirodu u Evropi, štiteći na taj način njen biodiverzitet i životnu sredinu evropskih građana. Naša je dužnost da odgovorimo na hitnost kolapsa biodiverziteta u Evropi, ali i da omogućimo Evropskoj uniji da ispuni svoje međunarodne obaveze - rekao je belgijski političar Ilan Meron.

Zahvaljujući novom Zakonu, Evropska unija će moći da ispuni svoje međunarodne obaveze, posebno Globalni okvir za biodiverzitet dogovoren na Konferenciji UN o biodiverzitetu 2022. godine (COP15).

Zakon bi takođe trebalo da ublaži klimatske promjene i efekate prirodnih katastrofa u EU, kao i da poboljša sigurnost hrane, prenosi Ekapija.

Obnova se odnosi na sve ekosisteme

Budući da prethodni napori u zaštiti i očuvanju prirode nisu dali željene rezultate, Zakon o obnovi prirode postavlja specifične, pravno obavezujuće ciljeve za obnovu kopnenih, morskih, slatkovodnih i urbanih ekosistema.

Kada su u pitanju staništa za koja se smatra da su u lošem stanju, države članice će preduzeti mjere za obnovu najmanje 30 posto površina do kraja decenije, najmanje 60% do 2040. godine i minimum 90% do 2050. godine.

Zakon takođe cilja na obnovu brojnosti i raznovrsnosti oprašivača u Evropi, kao i na povećanje populacije šumskih ptica, obnovu isušenih tresetišta i sadnju najmanje tri milijarde dodatnih stabala do 2030. godine na nivou EU.

A kako su riječni ekosistemi u dobrom dijelu Evropske unije u kritičnom stanju, Zakon predviđa da se do kraja decenije najmanje 25.000 km reka pretvori u rijeke slobodnog toka čime obavezuje države članice da preduzmu mjere za uklanjanje barijera koje je napravio čovjek.

Prema novim pravilima, članice će morati da oforme nacionalne planove koji pokazuju na koji način će ispuniti navedene ciljeve, a bit će u obavezi i da izvještavaju o svom napretku.