Energetika.ba
Zaštita okoliša

I u Goraždu počinje odvojeno prikupljanje e-otpada

Autor: Energetika.ba
I u Goraždu počinje odvojeno prikupljanje e-otpada

Goražde je peti grad u Federaciji BiH u kojem je postavljen kontejner za odvojeno prikupljanje električnog i elektronskog otpada.

Predstavnici operatera sistema za električni i elektronski otpad ZEOS eko sistem su tim povodom danas u Gradskoj upravi prezentovali taj sistem i njegove benefite.

Zamjenica direktora ZEOS eko-sistem Elma Babić Džihanić istaknula je da su kontejneri za e-otpad posebno i namjenski napravljeni. U njih se odlaže e-otpad, odnosno onaj otpad koji treba da bude posebno tretiran i recikliran, zbog štetnih tvari koje ta vrsta otpada sadrži.

Građani Goražda mogu besplatno odlagati svoje neupotrebljive kućanske aparate u kontejner koji je postavljen pored Kantonalne bolnice.

- Ukoliko se pokaže interes građana mi smo spremni postaviti još kontejnera u Goraždu. Bitno je da se odvaja električni i elektronski otpad jer sadrži u sebi komponente koje su opasne po život kao što su živa, olovo i ostale komponente koje mogu ugroziti zdravlje i okolinu ljudi – naglasila je Babić Džihanić.

Tokom prezentacije naglašeno je da će građani na ovaj način doprinijeti ispravnom načinu zbrinjavanja e-otpada.

Što više otpada bude odloženo u te kontejnere manje su mogućnosti da će štetne tvari ugroziti stanovništvo i okolinu – istaknuto je na prezentaciji.

Energetika.ba / FENA