Energetika.ba
Zaštita okoliša

Kanton Sarajevo planira formiranje centra za upravljanje kvalitetom zraka

Autor: Energetika.ba
Kanton Sarajevo planira formiranje centra za upravljanje kvalitetom zraka

Kanton Sarajevo (KS) planira formiranje centra za upravljanje kvalitetom zraka, organizacione jedinice koja će preuzeti najveći dio aktivnosti kada je u pitanju problematika zagađenja zraka.

Funkcije Centra bile bi praćenje kvaliteta zraka, izrada stručnih izvještaja i podloga za prostorno planiranje, prognoze nivoa zagađenosti zraka, kalibracija matematičkog modela i predviđanje stanja kvaliteta zraka za različite situacije uz upotrebu savremenih tehnologija, komuniciranje s građanima, pravovremeno upozoravanje na povećanje koncentracije pojedinih polutanata i druge.

"Potpuno svjesni problema koji Kanton Sarajevo ima sa zagađenjem zraka, posebno tokom grijne sezone i zimskih mjeseci, te da sadašnji sistem i način organizacije ne može adekvatno odgovoriti svim izazovima sa kojima se suočavamo kada je riječ o ovom problemu, opredijelili smo se za formiranje posebnog centra za upravaljnje kvalitetom zraka. Problemi su višestruki i detaljno su opisani i analizirani u Kantonalnom planu zaštite okoliša za naredni petogodišnji period, koji je krajem prošle godine usvojila Skupština KS. Između ostalog, konstatovan je nedostatak institucionalnih, stručnih i kadrovskih kapaciteta, kao i nedovoljna opremljenost i korištenje savremenih okolišnih tehnologija u oblasti upravljanja kvalitetom zraka. Imajući u vidu da zaštita zraka determiniše u velikoj mjeri dalji razvoj Kantona, te da zagađeni zrak štetno djeluje na javno zdravlje, kao odgovor ne sve izraženije izazove odlučeno je da se formira ovaj centar", navela je pomoćnica ministra za zaštitu okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Zijada Krvavac.

Najavila je da će ove godine početi izrada plana za formiranje centra, a sadržavat će jasne institucionalne, zakonodavne, kadrovske i finansijske elemente kao i aktivnosti za sve oblasti upravljanja kvalitetom zraka. U tome će poslužiti znanja i iskustva Grada Beča koji odavno ima uspostavljen ovakav centar.

Tim povodom, danas je u organizaciji ovog ministarstva i "Eurocomm-PR Ureda Grada Beča u Sarajevu", upriličena radionica o temi "Centar za upravljanje kvalitetom zraka – iskustva Grada Beča".

Tom prilikom, rukovodilac Odjela za čistoću zraka u okviru Magistrata za zaštitu okoliša i klime Grada Beča Heinz Tizek, prezentirao je bečka iskustva o strategiji za bolji kvalitet zraka.

On se osvrnuo na ključne elemente menadžmenta kvaliteta zraka kao što su mreža mjerenja, katastar emisija i modeliranje, te strateške okvire Grada Beča za održavanje čistog vazduha.

"Kvalitet življenja je važan faktor u Beču i mi svakako radimo na poboljšanju svih segmenata, a svakako je kvalitet zraka jedan od njih. U svim sektorima radimo najbolje da bi doprinijeli kvaliteti življenja, a to podrazumijeva projekte na toplanama i svim drugim oblicima grijanja", izjavio je Tizek.

Naglasio je da je, zbog zaštite okoliša i zraka, Grad Beč napravio najveći pomak u oblasti javnog prijevoza, ali i da su uvedene mjere zbog kojih se ovaj oblik prijevoza najčešće koristi. Takođe, neke od mjera koje Grad Beč poduzima u zaštiti okoliša jesu i zabrana grijanja na ugalj, kao i velika ulaganja u sistem daljiinskog grijanja.

Današnjoj radionici su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, institucija i preduzeća nadležnih za problematiku zagađenja zraka, saopšteno je iz Kantona Sarajevo.

Energetika.ba