Energetika.ba
Zaštita okoliša

Predstavljene studije za smanjenje zagađenja zraka i zaštitu zdravlja građana

Autor: Energetika.ba
Predstavljene studije za smanjenje zagađenja zraka i zaštitu zdravlja građana

Republika Italija i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) pružili su podršku u smanjenju zagađenja zraka i zaštiti zdravlja građana KS, istaknuto je danas u Sarajevu prilikom predstavljanja rezultata dvije studije koje se bave promoviranjem obnovljivih izvora energije i efikasnim daljinskim grijanjem.

Studija o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u BiH“, te „Studija izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo” pripremljene su u okviru projekta "Poboljšanje kvalitete zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja", koji finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italija, a implementira UNDP u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Na ovaj način, kako je izjavio ambasador Republike Italije u BiH Nicola Minasi, Italija pruža podršku za bolji zrak u Sarajevu i šire.

Studije, među ostalim, pokazuju da su u Sarajevu potrebna nova postrojenja, odnosno promjena starih dijelova u postrojenjima koja trenutno rade, a jedna od preporuka je da kupci plaćaju samo grijanje koje stvarno potroše.

- Možemo postići bolje zagrijavanje uz manju zagađenost korištenjem naprimjer biomase umjesto ugljena - kazao je ambasador Minasi.

Sukhrob Khoshmukhamedov, v.d. rezidentnog predstavnika UNDP BiH, kazao je da su ova dva projekta koji se bave promoviranjem obnovljivih izvora energije, odnosno efikasnim daljinskim grijanjem, vrlo važni za kvalitet zraka u cijeloj BiH, a posebno u KS.

- Od 200.000 domaćinstava u KS, njih 100.000 koriste vrlo nekvalitetne izvore energije za grijanje kao što su ugalj i mazut. Obje studije predlažu načine kako prevazići ovu situaciju, poboljšati kvalitet zraka i zaštititi zdravlja građana. Mi ćemo izaći sa nekoliko preporuka i nadamo se da će Vlada KS i drugi nivoi vlasti u BiH provesti te preporuke -  kazao je Khoshmukhamedov, dodajući da se  jedna od preporuka odnosi na zamjenu izvora energije kao što su ugalj i mazut obnovljivim izvorima energije poput  solarne i geotermalne energije.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je kazao da Vlada Italije i UNDP na ovaj način zapravo pomažu da bi sagledali gdje treba investirati kako bi  unaprijedili kvalitet života u KS.

- Ne možemo govoriti o čistoći zraka bez energetske efikasnosti. Za Vladu KS ovo su upravo projketi na koje posebno želimo skrenuti pažnju. Želimo investirati u bolji sistem daljinskog grijanja i vidjeti načine za uštedu energije – dodao je Forto.

Pomoćnik ministra u Sektoru za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić je kazao da će rezultate ovih studija svakako uzeti u obzir kroz izradu integrisanog energetskog i klimatskog plana koji se radi za period 2021 – 2030.

-  To će biti okvir koji će dati pravac razvoja energetskog sektora do 2030. i koji se nastavlja na Okvirnu energetsku strategiju u BiH – dodao je Softić.

(FENA)