Energetika.ba
Nova studija

Tek na 90 hiljada kilometara elektromobili poništavaju svoje 'prljavo' porijeklo

Autor: Energetika.ba
Tek na 90 hiljada kilometara elektromobili poništavaju svoje 'prljavo' porijeklo
Foto: Ilustracija

Nova studija donosi iznenađujuće rezultate.

Prema novoj nezavisnoj studiji iz Njemačke, potvrđuje se ideja kako su električna vozila ekološki prihvatljivija u odnosu na konkurenciju pokretanu fosilnim gorivima.

Jedini preduslov je da se gleda cjelokupni životni ciklus automobila u iznosu od 200.000 km.

Naime, gledamo li kraći period, rezultati su kudikamo drukčiji. Proizvodnja baterija je prljav posao, a to znači kako je električni automobil u proizvodnji daleko veće opterećenje na okoliš od proizvodnje automobila s klasičnim pogonom. I tako sve do 90.000 prijeđenih kilometara kad će električni automobil moći amortizirati i poništiti svoje "prljavo" porijeklo. Sve nakon toga je čisti plus za okoliš.

"Tačna procjena životnog ciklusa automobila ovisi o brojnim uzročnicima – mjestu proizvodnje, izvorima energije u proizvodnji vozila i komponenti, kao i pogonskom sistemu koji se koristi na cesti i korištenoj energiji", rekao je dr. Joachim Damasky, predsjednik VDI Gesellschaft Fahrzeug, Njemačkog inženjerskog udruženja.

"EV i hibridna vozila počinju s ekološkim opterećenjem kroz resursno intenzivnu proizvodnju pogonske tehnologije u procjeni njihovog životnog ciklusa, budući da se proizvodnja baterija sada još uvijek redovno odvija u Aziji."

Ipak, nakon 200.000 prijeđenih kilometara električni automobil se pokazao osjetno "zeleniji". Električni auto emitirat će ukupno 24.2 tone CO2, dok će primjerice dizelaš u istom vremenu generirati 36 posto više, čak 33 tone. Još zanimljiviji je podatak kako će PHEV ili plug-in hibrid tokom istog prijeđenog puta emitirati 24.8 tona CO2, odnosno tek 0.6 tona više od električnog automobila.

Pritom nije sve crno-bijelo. Tako primjerice ako električni automobil koristi struju dobivenu izgaranjem fosilnih goriva treba prijeći 160.000 km da bi bio bolji od konvencionalno pogonjenog modela, prensoi Index.

"Moramo pogledati emisije stakleničkih plinova proizvodnje, trajanja i odlaganja u procjeni životnog ciklusa", rekao je Damasky. "Zato nam treba više proizvodnje baterija proizvedenih u Njemačkoj, bolje recikliranje baterija i brzo širenje obnovljivih izvora energije."

VDI ima sedam preporuka za saobraćaj pa se tako zalažu za obnovljive izvore energije, čišću proizvodnju baterija, poticanje PHEV vozila i e-goriva te ulaganja u željeznicu.