Energetika.ba
Zaštita okoliša

Trgovska gora u fokusu današnjeg Seminara o značaju nuklearne sigurnosti

Autor: Energetika.ba
Trgovska gora u fokusu današnjeg Seminara o značaju nuklearne sigurnosti

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Borislav Bojić kazao je da je Seminar o značaju nuklearne sigurnosti prilika da se skrene pažnja na pitanje Trgovske gore koje je od izuzetnog značaja za BiH, dok je ministrica prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenka Golić upozorila da stanovništvo koje živi u regiji oko odlagališta razmišlja o masovnom odlasku, jer smatraju da će život u tim općinama biti besmislen ukoliko se odlagalište izgradi.

Seminar su danas u Sarajevu organizirali Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH i Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Bojić je u uvodnom obraćanju istakao da je želja Komisije obezbijediti da interesi BiH o pitanju Trgovske gore ne budu zapostavljeni te da će uvijek, kada za to bude prilika, skretati pažnju na to.

Napomenuo je da Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BiH, između ostalog, nadzire i rad Državne regulatorne agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

- Tu oblast smatramo bitnom, jer, iako nemamo nuklearna postrojenja, razvijanje svijesti o nuklearnoj bezbjednosti je izuzetno značajno zbog naših građana i opće bezbjednosti u BiH - kazao je Bojić.

Posebno je naglasio da je Parlamentarna skupština BiH detaljnije razmatrala pitanje nuklearne bezbjednosti kada je aktualizirano pitanje izgradnje skladišta za nuklearni otpad u Trgovskoj gori.

Podsjetio je da je s tim u vezi poznat stav BiH koji je izražen kroz donošenje nekoliko akata u vidu deklaracija i rezolucija na raznim nivoima bh. vlasti, a kojima se izražava zabrinutost postupcima Hrvatske kada je u pitanju plan za odlaganje nuklearnog otpada u blizini granice sa BiH.

Ukazao je na činjenicu da se Međunarodna agencija za atomsku energiju ne bavi bilo kakvom arbitražom.

- Međunarodna agencija se, u skladu sa svojim mandatom, drži neutralno kada su u pitanju bilo kakvi sporovi ili nesporazumi između njenih zemalja članica, pa tako kada je i u pitanju ovaj između BiH i Hrvatske - pojasnio je.

Također je naglasio da je BiH ratificirala sve međunarodne sporazume koji se odnose na pitanje nuklearne bezbjednosti te da su, zahvaljujući tome, agencije koje rade u BiH postupale u skladu sa ratifikacijom.

- Stoga imamo određenu vrstu priznanja da je BiH država koja nema posebnih nuklearnih potencijala već da samo treba to pitanje urediti zakonom, a što smo već uradili - kazao je Bojić.

Ministrica Golić, ujedno i predsjedavajuća Radne grupe koju je formiralo Vijeće ministara za pitanje Trgovske gore, istakla je da se u blizini odlagališta nalazi i tlo koje je pogodno stvaranju klizišta i zemljotresima, što predstavlja dodatni problem.

Napomenula je da je Vlada Slovenije predlagala Vladi Hrvatske da naprave zajedničko odlagalište u mjestu Vrbina, međutim Hrvatska je to odbila, jer se mjesto nalazi u blizini rijeke Save tako da će ugroziti njen vodotok i lokaciju odakle se stanovnici Zagreba i okolnih mjesta snabdijevaju vodom za piće.

Golić je potom upitala šta će se onda desiti sa stanovnicima BiH koji žive kraj rijeke Une i koriste njenu vodu za piće.

S tim u vezi poručila je da će se boriti svim pravnim sredstvima da ne dođe do izgradnje ovog odlagališta.

Ocijenila je da bh. institucije trebaju biti aktivnije, u bilateralnom smislu, u razgovorima s vlastima iz Hrvatske kako bi osujetili njihovu namjeru da izgrade odlagalište na mjestu gdje su planirali.

Također, mišljenje Golić je da bi predstavnici bh. diplomatije trebali napraviti smjeliji iskorak kako bi zajednički, nakon ozbiljnog razgovora s predstavnicima vlasti Hrvatske, ovaj problem definitivno riješili.

Upozorila je da 230.000 stanovnika pomenute regije kod rijeke Une, u blizini odlagališta, razmišlja o masovnom odlasku jer smatraju da će život u tim općinama biti besmislen ukoliko se odlagalište izgradi.

Kako je rekla, većina tih stanovnika su poljoprivrednici, tako da će biti upitno da li će iko htjeti kupiti njihove proizvode, jer nastaju u blizini odlagališta nuklearnog otpada.

Direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH Marinko Zeljko kazao je novinarima da je cilj seminara da visoke predstavnike zakonodavnih i izvršnih vlasti BiH informiraju o radu ove agencije i njenim nadležnostima u vezi sa radijacijskom i nuklearnom sigurnosti.

Osvrnuvši se na pitanje Trgovske gore kazao je da ova Agencija daje samo stručne analize u vezi sa namjerama Hrvatske o pitanju izgradnje odlagališta, dodajući da ukoliko Hrvatska želi napraviti odlagalište, onda mora ispoštovati sve međunarodne, evropske i ostale norme.

Budući da Agencija prati namjere Hrvatske u vezi sa izgradnjom odlagališta, napomenuo je da u Hrvatskoj u posljednjih dana nisu vršili nikakve aktivnosti u tom pogledu.

Novinarima se obratio i ekspert za nuklearnu bezbjednost iz Slovenije Miroslav Gregorič koji je naglasio da svi izvori radioaktivnog zračenja moraju biti sigurni, a svrha seminara je, kako je rekao, podizanje svijesti o nuklearnoj bezbjednosti svih radioaktivnih i nuklearnih izvora.

Izrazio je nadu da će bh. parlamentarci i drugi koji odlučuju o tome, uzeti u obzir razmatranje nuklearne bezbjednosti za sve koji se nalaze na teritoriji BiH.

Energetika.ba / FENA