Energetika.ba
Zaštita okoliša

Troškovi za zaštitu okoliša u 2022. godini iznosili 0,61 posto BDP-a i povećani su za 17,4 posto

Autor: Energetika.ba
Troškovi za zaštitu okoliša u 2022. godini iznosili 0,61 posto BDP-a i povećani su za 17,4 posto

Ukupni troškovi za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini u sektoru vađenje ruda i kamena; prerađivačkoj industriji, proizvodnji i snabdijevaniju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji; snabdijevanju vodom, uklanjanju otpadnih voda, upravljanju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša u prošloj godini iznosili su 277.781.348 KM.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH ti troškovi iznosili su 0,61 posto BDP-a BiH u 2022. godini, te su za 17,4 posto bili veći u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnih troškova za zaštitu okoliša, 32,2 posto je utrošeno na investicije u zaštitu okoliša dok je 67,8 posto utrošeno na usluge zaštite okoliša.

Većina troškova odnosila se na upravljanje otpadom (50,6 posto), na zaštitu zraka (29,5 posto), zatim slijedi upravljanje otpadnim vodama (8,9 posto) i zaštita i sanacija tla i podzemnih i površinskih voda (7,5 posto).

Ukupno ostvarene investicije za zaštitu okoliša u 2022. godini iznosile su 89.325.956 KM.

Od ukupno ostvarenih investicija u zaštitu okoliša, 86,7 posto ostvareno je kao investicije na kraju proizvodnog procesa, a preostalih 13,3 posto su investicije u integrirane tehnologije.

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša iznosili su 188.455.392 KM. Od ukupnih tekućih troškova, 62,1 posto se odnosilo na interne tekuće troškove, preostalih 37,9 posto na eksterne tekuće troškove.

Troškovi za zaštitu okoliša (EPE) definiraju se kao iznos novca potrošen na aktivnosti direktno usmjerene na sprječavanje, smanjenje i uklanjanje zagađenja ili smetnji koje proistječu iz proizvodnih procesa (ili potrošnje roba i usluga).

Podaci o troškovima za zaštitu okoliša izvještavaju se putem Zajedničkog upitnika OECD/Eurostat o troškovima i prihodima za zaštitu životne sredine (EPER).

Podaci pokrivaju: investicije u zaštitu okoliša; tretman zagađenja; sprječavanje zagađenja; tekuće troškove za zaštitu okoliša i subvencije/transfere koji se daju za aktivnosti zaštite okoliša.

Navedeni podaci dobijeni su godišnjim statističkim  istraživanjem “Troškovi za zaštitu okoliša”, kojim su obuhvaćeni poslovni subjekti  u sektorima: vađenje ruda i kamena; prerađivačkoj industriji, proizvodnji i snabdijevaniju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji te snabdijevanju vodom; uklanjanju otpadnih voda, upravljanju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.

(Energetika.ba / FENA)