Energetika.ba
Zaštita okoliša

"Vode RS": Koncentracije pH vrijednosti rijeke Spreče još u dozvoljenim granicama

Autor: Energetika.ba
"Vode RS": Koncentracije pH vrijednosti rijeke Spreče još u dozvoljenim granicama

Koncentracije pH vrijednosti rijeke Spreče su i dalje u granicama dozvoljenog i kreću se oko vrijednosti osam i nadležne stručne službe „Voda Srpske“ nastavit će da prate stanje kvaliteta vode u vodotoku rijeke Spreče na području RS-a.

Samo zagađenje je, kako je saopćeno, vidljivo kao bijela suspenzija sa povećanim sadržajem hlorida i sulfata.

Vodni inspektor RS-a je, dodaju iz “Voda Srpske”, u kontaktu sa kolegama iz Federacije BiH, a to javno preduzeće RS-a je uspostavilo kontakt sa kolegama iz Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva koja prati situaciju na području FBiH.

-Procjena stručnih službi je da nivo zagađenja rijeke Spreče koji je nastao usljed izlivanja taloga otpadnih voda u Lukavcu u FBiH, još nije kritičan i da nema potrebe za stvaranjem panike – naveli su iz “Voda Srpske”

Iz Civilne zaštite RS-a su upozorili da bi voda zagađena otrovnom materijom, koja je jučer istekla iz fabrike “Sisecam soda” u Lukavcu u rijeku Spreču, mogla prirodnim putem da dospije na područje dobojske regije, a potom nizvodno rijekom Bosnom sve do ušća u rijeku Savu.

Apeluju da stanovništvo, posebno vlasnici bunara, uz rijeku Bosnu ne koriste vodu dok na teren ne izađu nadležne ekipe i uzmu uzorke vode.

U Fabrici “Sisecam soda” iz Lukavca jučer je pukao nasip, pa je istekla veća količina tečnosti sa taloga Bijelog mora, koja je poplavila poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.

Energetika.ba / FENA