Završeno 49. zasjedanje CIGRE u Parizu – Tranzicija najvažnija

Završeno 49. zasjedanje CIGRE u Parizu – Tranzicija najvažnija

Tranzicija elektroenergetskog sektora u svijetu radi postizanja potpune dekarbonizacije u proizvodnji električne energije nema alternativu, jedan je o

Tranzicija elektroenergetskog sektora u svijetu radi postizanja potpune dekarbonizacije u proizvodnji električne energije nema alternativu, jedan je od zaključaka upravo završenog 49. zasjedanja Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) održanom u Parizu, uz učešće 3.600 stručnjaka iz te oblasti.

Tokom brojnih rasprava vođenim na sesijama studijskih komiteta i plenarnim sjednicama pokazalo se da u tom procesu ima još nepoznanica na koje struka treba da odgovori.

Korištenje obnovljivih izvora energije, kao i borba protiv cyber kriminala koji ozbiljno prijeti sigurnosti sistema također je pobudilo interesovanje mnogih učesnika.

Nakon najnovijih događanja u svjetskoj energetici izazvanih klimatskim promjenama i posljedicama agresije Rusije na Ukrajinu dobivanje električne energije iz nuklearnih elektrana sve je aktuelnije. No, izuzimajući referat koji su prezentirali stručnjaci iz Kine, stiče se utisak da ta tema za struku globalno još nije veliki izazov.

Bosna i Hercegovina je na 49. zasjedanju CIGRE u Parizu imala višečlanu delegaciju. U sklopu stručnih aktivnosti prezentirala je pet referata, a u radu Foruma “Žene u inženjerstvu” imala zapaženo učešće.

Predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić, kojem je na tom skupu dodijeljeno priznanje počasnog člana, održao je niz bilateralnih susreta s predstavnicima više nacionalnih komiteta i članovima Administrativnog vijeća.

(Fena)