Počela izrada ‘Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva’

Počela izrada ‘Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva’

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNDP-jom je započelo izradu "Strategije ograničenja korištenja uglj

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNDP-jom je započelo izradu “Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u periodu 2021–2031.”, usljed povećanja potreba za proizvodnjom toplinske energije za grijanje, te velikog broja individualnih ložišta na čvrsta goriva, zbog čega se stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo drastično pogoršava svake zime.

Značajnije poboljšanje kvaliteta zraka nije moguće postići bez sistemskog i strateškog pristupa proizvodnji toplotne energije za grijanje, ali i bez ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva, uvažavajući i socijalnu kartu stanovništva, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.

Radi nedostatka potrebnih ulaznih podataka, izradi ove strategije prethodi popis i izrada registra svih individualnih ložišta u Kantonu Sarajevo na GIS podlogama. Popis će se provesti obilaskom naselja i direktnim utvrđivanjem vrste goriva i karakteristika ložišta, dimnjaka i načina distribucije toplinske energije.

Izrada strategije, između ostalog, predviđa izračun ukupnih emisija i uticaja na kvalitet zraka svih individualnih ložišta na čvrsta goriva upotrebom disperzionog modela, analize i davanje prijedloga za unapređenje kontrole emisija, unapređenje dimnjačarskog sektora, kontrolu i certifikaciju peći i goriva koja se koriste u KS, analizu izloženosti stanovništva, mjere energetske efikasnosti u individualnim objektima, unapređenje i izmjene zakonske regulative u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u KS itd.

Na osnovu analiza stvarnog uticaja na kvalitet zraka, ovom strategijom će se predložiti set mjera grupisan u tri scenarija, te će biti provedena analiza efekata smanjenja emisija svih pojedinačnih mjera i procjena potrebnih sredstva za implementaciju. Prilikom odabira i predlaganja mjera uzimat će se u obzir iskustva i najbolje prakse zemalja EU, ali i lokalne prilike i mogućnosti.

U konačnici, strategija će dati jasne pravce djelovanja, potrebne aktivnosti i sredstva, kako bi se sistemski riješili problemi zagađenja u zimskom periodu uzrokovani emisijama iz individualnih ložišta.

 

Energetika.ba / FENA