Regulacija korita rijeke Bosne u Novom Gradu

Regulacija korita rijeke Bosne u Novom Gradu

I u ovoj godini nastavljena je realizacija projekta „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju“. U prethodnom periodu, izvedena je dionica od ušć

I u ovoj godini nastavljena je realizacija projekta „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju“.

U prethodnom periodu, izvedena je dionica od ušća Miljacke do 250 metara uzvodno od ušća Zujevine u Bosnu, ukupne dužine blizu četiri kilometra.

U 2020. godini ugovorena je regulacija korita rijeke Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica od petlje Butile do ušća Miljacke, dužine 260 metara lijeve i 343 metra desne obale. Sa uzvodne strane uklapa se u izvedenu regulaciju, a na nizvodnoj planirana je prelaznica za uklapanje u postojeće korito uz osiguranje krupnim kamenim nabačajem.

Na lijevoj obali Bosne, u okviru ove dionice, nalaze se silazna rampa za mehanizaciju i kanal za uvođenje zaobalnih voda. Širina korita u dnu na ovoj dionici iznosi 35 metara.

Kosine se oblažu betonskim prizmama do visine od 2,5 metra. Ugovorena vrijednost ovih radova je blizu 800 hiljada KM. Zaključno sa novembrom 2020. godine, završeno je 60% ugovorenih radova , saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

 

 

 

 

 

 

 

Energetika.ba