Za Salkićevo nepismeno saopštenje potrebno dodatno pojašnjenje

Za Salkićevo nepismeno saopštenje potrebno dodatno pojašnjenje

U javnosti su danas objavljene informacije da je ruski Gazprom smanjio danas isporuku gasa prema BH Gasu za 50 odsto. No javnost nije dob

U javnosti su danas objavljene informacije da je ruski Gazprom smanjio danas isporuku gasa prema BH Gasu za 50 odsto.

No javnost nije dobila nikakva zvanične stavove. Na koncu se oglasio BH Gas te unio dodatnu konfuziju. Nepismeno i konfuzno saopštenje iz BH Gasa upućeno bh. javnosti nije razriješilo niti jednu dilemu niti ponudilo pravi odgovor.

Uostalom, saopštenje pročitajte u nastavku i pokušajte shvatiti šta su poručili iz BH Gasa.

– BH-Gas obavještava javnost da je u 17.36 sati dobio potvrdu prvobitne nominacije prirodnog gasa za 17. decembar, čime se stvaraju uslovi da svi potrošači prirodnog gasa imaju uredno snabdijevanje prirodnim gasom.

BH-Gas izražava žaljenje za situaciju koja je stvorena u javnosti i za koju BH-Gas ne snosi nikakvu odgovornost.

Tačno je da je BH-Gas danas u 12.16 sati dobio potvrdu o odobrenju potrebih količina prirodnog gasa za Energoinvest/BH-Gas, saopćeno je iz BH-Gasa.

Nakon toga, u 15.39 sati kompanija je dobila obavijest iz Gazprom Exporta da Energoinvestu/BH-Gasu umanjuju odobrene količine prirodnog gasa za 50 posto.

Gazprom Export povodom novonastale situacije nije uputio nikakav zvaničan dopis, niti dao bilo kakvo obavještenje, izuzev telefonskog obrazloženja sa primopredajne tačke Beregovo da su u pitanju tehnički problemi.

Nakon ove informacije, BH-Gas je ponovno dobio potvrdu prve nominacije za 17. decembar. Niti za ovu potvrdu nominacije nije dato nikakvo obrazloženje.

(Energetika.ba)