Admir Andelija imenovan za vd. direktora Elektroprivrede BiH

Admir Andelija imenovan za vd. direktora Elektroprivrede BiH

Dosadašnji izvršni direktor za distribuciju u Elektroprivredi BiH Admir Andelija imenovan je danas za vršitelja dužnosti direktora Elektroprivrede

Dosadašnji izvršni direktor za distribuciju u Elektroprivredi BiH Admir Andelija imenovan je danas za vršitelja dužnosti direktora Elektroprivrede BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru EP BiH za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BIH d.d. – Sarajevo.

Andelija je imenovan na prijedlog Demokratske fronte.

Od 2015. godine poziciju generalnog direktora Elektroprivrede BiH obnašao je Bajazit Jašarević.

Federalna vlada je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog privrednog društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Admira Andelije za vršioca dužnosti generalnog direktora, te vršilaca dužnosti izvršnih direktora Senada Sarajlića (za proizvodnju), Ružice Burić (za pravne poslove i ljudske resurse), Senada Salkića (za kapitalne investicije), Muhameda Ražanice (za ekonomske poslove), Elvira Lojića (za distribuciju) i Zlatana Planinčića (za snabdijevanje i trgovinu), na period do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure, saopćeno je iz Vlade FBiH.

(Energetika.ba)