Aktivnosti u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga

Aktivnosti u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila informaciju o aktivnostima i dala preth

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila informaciju o aktivnostima i dala prethodnu saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Imres d.o.o. Livno, za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga na planinskom području brda Kamešnica, na području općina Livno i Tomislavgrad.

U informaciji je, između ostalog, navedeno da je projektom predviđeno pozicioniranje 19 vjetroagregata jedinične snage 6,6 MW, ukupno instalisane snage 125,4 MW (19×6,6 MW), te planiranom godišnjom proizvodnjom električne energije od 403 GWh.

Projekt vjetroparka Široka Draga započet je 2009. godine kontinuiranim praćenjem brzine i smjera vjetra. Na osnovu dobivenih podataka, zaključeno je da navedena lokacija nudi ogroman resursni potencijal.

Informacija sadrži i hronologiju aktivnosti i status projekta izgradnje VE Široka Draga.

U skladu sa važećim propisima iz oblasti energije, za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, čija je instalisana snaga veća od 30 MW, energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz prethodnu saglasnost Vlade i Parlamenta FBiH.

Premijer Federacije BiH zadužen je da današnju informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Imres d.o.o. Livno, sa zaključkom uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Naime, kada je u pitanju gradnja vjetroelektrana u skladu sa strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH, istaknuto je u informaciji, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije do sada je izdalo sedam prethodnih saglasnosti za priključak na prenosnu mrežu i to za VE Podveležje, VE Mesihovina, VE Jelovača, VE Baljci, VE Oštrc, Ivovik i Suzlon Wind Energy u ukupnom iznosu od 321,4 MW instalisanih kapaciteta vjetroelektrana u FBiH.

 

 

Energetika.ba