CIGRE BiH: Osigurati adekvatan zakonski okvir za razvoj OIE

CIGRE BiH: Osigurati adekvatan zakonski okvir za razvoj OIE

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE BiH) smatra da Federacija Bosne i Hercegovine treba bezuslovno da

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE BiH) smatra da Federacija Bosne i Hercegovine treba bezuslovno da slijedi upute Evropske komisije i Energetske zajednice u vezi sa korištenjem obnovljivih izvora energije, jer je to preduslov da energetski sektor bude najznačajniji generator razvoja zemlje.

CIGRE BiH podržava stavove koje je u pismu predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH iznio direktor sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač, te navode da su opravdane reakcije Evropske komisije na pristup Vlade FBiH tom pitanju iskazan u dopunama Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije koji je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku.

Predsjednik CIGRE BiH Edhem Bičakčić je naveo da su rekcije Evropske komisije na dopune zakona opravdane, te da su Evropska komisija i Energetska zajednica ponudili  savremeno koncipiran zakon koji se apsolutno može provesti u praksu. S tim u vezi,  Bosanskohercegovački komitet CIGRE  ističe da je potrebno donijeti provedbene akte što bi omogućilo njegovu potpunu primjenu.

Janez Kopač je nedavno uputio pismo predsjedavajućem Predstavničkog  doma Parlamenta FBiH u kojem upozorava da se u praksi ovog entiteta primjenjuje neefikasna i preskupa šema podsticaja za obnovljive izvore energije čime se ograničava razvoj ovog sektora.

 

(FENA)