CIGRE BiH – Podrška tranziciji elektroenergetskog sektora

CIGRE BiH – Podrška tranziciji elektroenergetskog sektora

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE BiH) svoje projekte i aktivnosti predstavit će na 12. Danima Bosa

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE BiH) svoje projekte i aktivnosti predstavit će na 12. Danima Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke (BHAAAS) koji će od 24. do 27. juna biti održani u Mostaru.

Učesnicima mostarskog skupa biće predstavljeni najznačajniji detalji iz građe za monografiju posvećenu 30-godišnjici djelovanja ovog komiteta (bit će obilježena iduće godine), te projekt tranzicije energetskog sektora u BiH u kojem učestvuje veliki broj domaćih stručnjaka, članova CIGRE i posebno mladih inženjera.

– Proces tranzicije je u toku o čemu, između ostalog, svjedoče brojne aktivnosti Elektroprivrede BiH usmjerene na smanjenje emisije ugljendioksida u termoelektranama, poboljšanje finansijskih parametara, kao i socijalnih uvjeta i društva u cjelini – izjavio je predsjednik Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić.

Članovima Akademije većinom našim stručnjacima koji žive i rade u inostranstvu biće predočene započete i planirane aktivnosti sadržane u studiji pripremljenoj za ovaj skup. Poseban fokus dat je na obnovljive izvore električne energije i korištenje neaktiviranih resursa kao što su napušteni ugljenokopi i odlagališta šljake na kojima se mogu izgraditi fotonaponske elektrane i uzgajati plantaže biomase.

Bičakčić je najavio da će u okviru Dana BHAAAS-a u Mostaru biti održana i sjednica Upravnog odbora CIGRE BiH na kojoj će biti razmotrene aktivnosti za pripremu 15. savjetovanja CIGRE zakazanog za jesen u Neumu, te učešće Foruma mladih inženjera u jačanju javne svijesti o značaju zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Područje njihovog djelovanja trebalo bi da bude sektor industrije, zgradarstvo, saobraćaj i javna rasvjeta, te primjena naprednih tehnologija u ovim oblastima.

Energetika.ba / FENA