Čime je ‘ugrožen’ direktor BH-Gasa Salkić

Čime je ‘ugrožen’ direktor BH-Gasa Salkić

Direktor BH-Gasa Jasmin Salkić danas se pismom Vladi FBiH požalio na usvajanje privremene tarife kojom je BH-Gasu odobreno da za transport prirodn

Direktor BH-Gasa Jasmin Salkić danas se pismom Vladi FBiH požalio na usvajanje privremene tarife kojom je BH-Gasu odobreno da za transport prirodnog gasa kroz sistem cjevovoda kojim upravlja BH-Gas naplati 34,17 KM/1.000 Sm 3.

Iz ove kompanije su potvrdili da će ovim novcem moći finansirati ratu kredita EBRD-u, plaće, naknade i obaveze prema Nadzornom odboru i Odboru za reviziju te da će na računu i ostati jedam dio novca.

Salkić navodi kako je to nedovoljno i kako je poslovanje BH-Gasa ugroženo. No, da sve nije baš tako kako navodi govore podaci do kojih smo došli.

Salkić se osjetio “ugroženim” iako BH-Gas na računu ima 20 miliona, 27 miliona “ugroženi” direktor nikada nije uspio naplatiti od TG Birač Zvornik, a čak 60 miliona KM BH-Gas će imati po osnovu duga Sarajevogasa koji će naplaćivati godinama.

Ako bi se zbog nečega trebao osjetiti ugroženim direktor Salkić, onda bi to bilo neodgovoranje na pitanje kako su građani kroz transport plina godinama plaćali enormno više iznose nego što je trebalo.

Naime, Mađarska je naplaćivala puno više nego što je trebalo te su ostvareni enormni viškovi koji su naplaćeni od građana FBiH.

Također, zvanični izvještaji za 2020. godinu govore da je BH Gas, firma koja bi trebala pokrivati troškove, a ne enormno zarađivati, na preprodaji gasa u proteklim godinama na razlici u cijeni gasa ostvarila preko 60 miliona KM dobiti.

Od toga se 36 miliona KM rasporedilo na dobit, a 26 miliona KM u rezerve. To praktično znači da su građani i privreda platili 60 miliona KM više nego je bilo neophodno.

Samo u 2020. godini ostvarena je dobit od skoro 10 miliona. Nabavka gasa je koštala skoro 87 miliona KM, ostali troškovi 4 miliona KM, a gas je prodan građanima i privredi u iznosu od preko 99 miliona KM.

Od 4 miliona KM troškova 2,3 miliona se odnose na troškove plaća i ostalih ličnih primanja za 44 zaposlena. To znači da u prosjeku svaki zaposleni ima godišnja primanja od 51.608 KM, odnosno mjesečno 4.300 KM, ili ako govorimo o prosječnom neto primanju zaposlenih to je preko 2.500 KM.

Energetika.ba