Dunavska regija ima veliki potencijal za iskorištenje zelene energije

Dunavska regija ima veliki potencijal za iskorištenje zelene energije

Predstavnici Privredne komore Federacije BiH i Drvnog klastera „Namještaj i drvo“ iz Sarajeva učestvovali su na radionici „Dunav kao veliki potencijal

Predstavnici Privredne komore Federacije BiH i Drvnog klastera „Namještaj i drvo“ iz Sarajeva učestvovali su na radionici „Dunav kao veliki potencijal za biomasu i energetski sektor“ koja je održana u Vukovaru.

Radionicu su organizovali Lučka uprava Vukovar i Hrvatski drvni klaster u sklopu velikog evropskog projekta Energy Barge, vrijednog 2,3 miliona eura, a koji je pokrenut u skladu s ciljem Strategije EU za dunavsku regiju o povećanju prijevoza tereta Dunavom za 20 posto do 2020. godine.

Razvoj logistike na Dunavu pomoći će smanjiti štetne emisije, uspostaviti niskougljični transport sistema te poboljšati ekološki učinak duž cijelog bioenergetskog vrijednosnog lanca. Dunavska regija ima veliki potencijal za iskorištenje zelene energije, s obzirom na veliku količinu biomase dostupnu uz cijeli riječni tok.

Radionici su prisustvovali ključni sudionici iz čitavog vrijednosnog lanca, kompanije koje se bave biomasom i luke na Dunavu, te relevantne javne ustanove i politički akteri iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Srbije, Bosne i Hercegovine.

U sklopu radionice održan je i studijski posjet Spačvi d.d. Vinkovci, Luci Vukovar i B2B sastanak kompanija koje nude i potražuju veće količine biomase, odnosno sječke.

Energetika.ba / FENA