Ekološki incident: U Spreču se izlila bazična tekućina iz SISECAM SODA-e

Ekološki incident: U Spreču se izlila bazična tekućina iz SISECAM SODA-e

Danas u kasnim poslijepodnevnim satima došlo je do incidentnog ispuštanja bazične tekućine (pH 12) iz taložnika "Bijelo more" kompanije SISECAM SODA L

Danas u kasnim poslijepodnevnim satima došlo je do incidentnog ispuštanja bazične tekućine (pH 12) iz taložnika “Bijelo more” kompanije SISECAM SODA Lukavac u rijeku Spreču i okolno poljoprivredno zemljište.

Odmah po saznanju za ovo incidentno zagađenje na lice mjesta je izašao Kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona, Federalni inspektor za vode i Federalni inspektor zaštite okoliša Federalne uprave za inspekcijske poslove.

O nastaloj situaciji obaviještena je i nadležna Policijska uprava, Civilna zaštita, Agencija za vodno područje sliva rijeke Save i Republička uprava za inspekcijske poslove RS.

S obzirom na to da su u vode I kategorije rijeke Spreče i okolno poljoprivredno zemljište dospjele veće količine opasnih materija koje su uzrokovale zagađenje, te da mogu nastati ozbiljne posljedice na kvalitet vode i zemljišta te time ugroziti živote ljudi i životinja, Federalni vodni inspektor je postupio po svojim ovlaštenjima i proglasio je III stepen ugroženosti.

Ovlaštene osobe Agencije za vodno područje sliva rijeke Save već uzimaju uzorke vode u pravcu Gračanice prema Karanovcu na liniji razgraničenja FBiH i RS.

Stanovništvo koje koristi vodu iz rijeke Spreče za zalijevanje poljoprivrednih površina nizvodno od Lukavca, kao i bunare koji se nalaze u blizini poziva se da ih ne koriste dok se ne utvrdi stepen zagađenja voda i zemljišta nastao ovim incidentnim zagađenjem.

O rezultatima analiza javnost će biti informisana u što kraćem roku.

Energetika.ba / FENA