EP BiH se oglasila o “tržišnom snabdijevanju u 2022. godini”

EP BiH se oglasila o “tržišnom snabdijevanju u 2022. godini”

Svim kupcima koji su potpisali Ugovor o tržišnom snabdijevanju ili su prihvatili ili zahtijevali ponudu za tržišno snabdijevanje do 31.12.2021. godine

Svim kupcima koji su potpisali Ugovor o tržišnom snabdijevanju ili su prihvatili ili zahtijevali ponudu za tržišno snabdijevanje do 31.12.2021. godine, električna energija će se za period od 1.1. do 6.1.2022. godine obračunavati po tržišnim cijenama, odnosno, cijenama koje se vrijedile u trenutku obrade zahtjeva za dostavu ponude, saopćeno je danas iz EP BiH.

Kako su naveli iz Elektroprivrede BiH, kupcima koji nisu prihvatili ponudu za tržišno snabdijevanje ili nisu tražili dostavu iste, električna energija će se za period 1.1.-6.1.2022. godine obračunavati po cijenama Javnog snabdjevača, odnosno cijenama za rezervno snabdijevanje ili univerzalnu uslugu, ovisno o pravima u skladu sa zakonskim odredbama koje tretiraju predmetnu oblast.

U periodu 07.01.-31.12.2022. godine, svim kupcima se, za ugovorene količine, cijene električne energije definišu u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o ograničavanju povecanja cijena snabdijevanja električnom energijom.

JP Elektroprivreda BiH dd. – Sarajevo poziva kupce da sve zahtjeve blagovremeno podnose, kako bi se procedure ugovaranja okončale u najkraćem roku.

Energetika.ba