Ferk donio šest rješenja za dozvole za rad za proizvodnju električne energije

Ferk donio šest rješenja za dozvole za rad za proizvodnju električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) na sjednici održanoj u utorak u Mostaru donijela je šest rješenja po prijedlo

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) na sjednici održanoj u utorak u Mostaru donijela je šest rješenja po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva MARA – COMPANY d.o.o. Posušje, D&SS d.o.o. iz Mostara, “PLANTAŽE SPREČA” d.o.o. Kalesija, “FARMA SPREČA” d.o.o. Kalesija, “AGRO-VIS” d.o.o. Kalesija i “AGORA-A” d.o.o. Sarajevo.

Doneseno je i rješenje po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva “Babić – Bisstours” d.o.o. Zenica za solarnu fotonaponsku elektranu “BISSTOURS-LUKOVO POLJE”, priopćeno je iz FERK-a.

Također, FERK je iz naftnog gospodarstva donio Rješenje po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva “KOPEX-SARAJLIĆ” d.o.o. Srebrenik, a usvojen je i Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva NGP d.o.o. iz Mostara.

Usvojena su i dva nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva “FNE VULKAN” iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja za solarnu fotonaponsku elektranu “VULKAN” i “SSAM plast” d.o.o. Jelah za solarnu fotonaponsku elektranu “SP-1”.

Svi navedeni nacrti dozvola mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici FERK-a, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 15. rujna, do 12 sati poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu, [email protected].

Energetika.ba / FENA