Energetika.ba
Gas

Džindić: Očekujem da će i u KS odmah smanjiti cijenu gasa građanima

Autor: Energetika.ba
Džindić: Očekujem da će i u KS odmah smanjiti cijenu gasa građanima

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić povodom današnje odluke Vlade Federacije BiH, kojom je data saglasnost na smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH, kazao je da se ova odluka odnosi na prvi kvartal 2023. godine i da se primjenjuje od 1. januara. Dodao je da je odluka donesena na zahtjev Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo koji je upućen prije tri dana, te da očekuje da će i kantonalna preduzeća reagovati što prije i umanjiti visinu računa građanima.

- Prethodila je analiza koju je uradilo Privredno društvo Energoinvest i kojom je utvrđeno da je Gazprom eksport smanjio prodajnu cijenu za skoro pet posto. Pozitivna kursna razlika u ovom trenutku prema Energoinvestu je imala drugu ključnu ulogu i imali smo dva povećanja transportnog troška kroz entitet Republika Srpska za više od 50 posto. Kad to sve saberemo došli smo do izračuna da je 9,6 posto u ovom trenutku smanjenje koje je finalno danas i odobreno. Očekujemo da će i kantonalna preduzeća djelovati odmah danas ili eventualno sutra i ovo smanjenje proslijediti prema računima građana Federacije, odnosno građana Kantona Sarajevo koji koriste ovaj energent za grijanje ili za neku drugu djelatnost - izjavio je ministar Džindić.

Podsjetio je i da su na nivou Federacije BiH ranije donesene odluke o subvencioniranju električne energije.

- Mi smo na nivou Federacije usvojili i donijeli odluku vezanu za subvenciju za električnu energiju, s obzirom da se mi bavimo proizvodnjom električne energije. Što se tiče plina, to je nadležnost Kantona Sarajevo i oni bi trebali u svakom slučaju pratiti ovaj val smanjenja cijena od 9,6 procenata i eventualno u tom obimu do deset procenata subvencionirati grijanje građanima Kantona Sarajevo - kazao je ministar Džindić.

Današnjom odlukom Federalne vlade veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH iznosi 990 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,990 KM/Sm3, a riječ je o smanjenju cijene za 9,6 posto, sa dosadašnjih 1.095 na 990 KM/1.000 Sm3 (0,990 KM/Sm3), bez uračunatog PDV-a.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=QrphuOhD6RY[/embed]

Energetika.ba