Energetika.ba
Gas

Energoinvest: Bećarević vrši atak, ovo su činjenice o gasu

Autor: Energetika.ba
Energoinvest: Bećarević vrši atak, ovo su činjenice o gasu

Kompanija Energoinvest reagirala je na zahtjev za sniženje cijene prirodnog gasa, upućen od strane ministra KS Almira Bećarevića.

Na početku reakcije navode da je javnosti poznato da je Energoinvest odavno prestao reagovati na istupanja Almira Bećarevića, koji se u medijima najčešće oglašavao o pitanjima u sektoru snabdjevanja prirodnim gasom.

- Obzirom da se u ovom slučaju Almir Bećarević obraća medijima u svojstvu Kantonalnog Ministra, pri čemu se suština njegovog obraćanja odnosi na poslovanje Energoinvesta i nažalost iznošenje proizvoljnih zaključaka i nerealnih prijedloga, Energoinvest je dužan reagovati ovim saopštenjem, navode.

Podsjećaju na navode u medijima, da se Kantronalni Ministar 03. 04. 2023. godine obratio Federalnom Ministarstvu energetike industrije i rudarstva i Ministarstvu trgovine FBiH sa zahtjevom za sniženjem cijene prirodnog gasa za 30%, bez navođenja tržišnog odnosno ekonomskog osnova za ovakav zahtjev.

- Kako se ovakvim istupanjima koja su naravno iz pozicije krajnjih korisnika poželjna ali nažalost nerealna i potencijalno unose zablude u javnosti, Energoinvest navodi sljedeće:

- Prirodni gas je uvozni resurs na čiju cijenu prevashodno utiče tržišna cijena ovog energenta na međunarodnom tržištu na isti način kako na cijenu tečnih fosilnih goriva utiče cijena barela nafte kao uostalom i desetine drugih uvoznih i berzanskih roba.

- Također, kada je u pitanju cijena prirodnog gasa za krajnjeg kupca potrebno je znati da se od momenta kupovine i uvoza gasa od strane Energoinvesta na istu obračunava još 7 troškovnih stavki od kojih su najveće trošak PDV-a, troškovi transporta kroz BiH od strane 3 transportera te troškovi distributera Sarajevogas. Ovome treba dodati i uticaj promjene kursne razlike USD/KM, bankarski troškovi kao i potrebne korekcije po osnovu kalorijske vrijednosti isporučenog plina. Struktura ovih troškova je poznata i isti su zakonski propisani ili se odobravaju od strane nadležnih Ministarstava, Federalnih, Kantonalnih odnosno Agencije iz RS.

- Fokusiranje Kantonalnog ministra na navodnu visoku cijenu usluga Energoinvesta je sasvim paušalno, jer svi učesnici navedeni u tački 2 imaju značajno veće učešće u cijeni gasa od učešća Energoinvesta, što je jasno demonstrirano na zajedničkim sastancima Federalnog i Kantonalnog Ministarstva sa učesnicima u gasnom poslu. Upravo je indikativan primjer sniženja cijena prirodnog gasa u prethodnom kvartalu kada je Energoinvest spustio cijenu gasa kupcima, uključivo i Sarajevogas/Toplane od 9,6% da bi ova dva kantonalna preduzeća izvršili smanjenje cijena prema krajnjim kupcima za 8,9% odnosno u slučaju Toplana za 6%.

U zaključku, cijenu prirodnog gasa koju Energoinvest kao Snabdjevač obračunava, odobrava Vlada FBiH na bazi predočenog zahtjeva sa svim kalkulativnim stavkama. Stoga prijedlog Kantonalnog Ministra da Federalno Ministarstvo samoinicijativno donese odluku o drastičnom i nerealnom sniženju cijene prirodnog gasa za 30% može dovesti samo do obustave isporuke gasa jer je zakonska obaveza svih privrednih društava u ovoj zemlji pa i Energoinvesta da nesmiju ulaziti u poslovne aranžmane sa unaprijed poznatim negativnim i štetnim finansijskim ishodima.

Saglasno navedenom Energoinvest će i ovog tromjesječja koje započinje od 01. 04. 2023. godine dostaviti prijedlog Vladi FBiH radi odobrenja nove realne cijene prirodnog gasa, nakon što iste dobijemo od Gazproma.

- Nadalje, potrebno je upoznati javnost da je i pri sadašnjoj cijeni prirodnog gasa energetska vrijednost tj. cijena 1 kwh dobijena iz prirodnog gasa jeftnija od cijene 1kwh električne energije (srednja tarifa za 25% jeftinije) kao i cijene 1kwh dobijene iz tečnih fosilnih goriva.

- Opaske Kantonalnog Ministra o poslovnom bilansu Energoinvesta nisu nam sasvim jasne. Možemo samo potvrditi da je poslovni bilans Energoinvesta u 2022. godini pozitivan, da se prihodi iskazani u bilansu a koji se odnose na domaće tržište, na šta se i fokusira Kantonalni ministar, u najvećem obimu odnose na poslove sa gasom, što je situacija koja se u pogledu iznosa u bilansima Energoinvesta iskazuju već više desetina godina. Bojimo se da je Kantonalni Ministar pomiješao pojmove prihoda od profita odnosno pozitivnog ostatka.

Vezano za poslovni bilans, zadovoljstvo nam je podsjetiti Ministra da Energoinvest u ovom trenutku uspješno realizuje poslove osim u BiH, također i u Alžiru, Tanzaniji, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.

Stoga zaključujemo da se radi o svjesnoj namjeri Kantonalnog Ministra da izvrši atak na Energoinvest čiji će motivi i razlozi biti jasno poznati i prezentirani javnosti uskoro.

Energetika.ba